Naručite popratnu knjižicu za rashladni sušač

Operater rashladnih uređaja koji sadrže 3 kg fluoriranih stakleničkih plinova ili više prema propisu o F-plinovima imaju obvezu vođenja zapisnika ili evidencije ispitivanja za te uređaje. Ta popratna knjižica mora se dati na uvid nadležnim tijelima i komisiji ako oni to zatraže.
Pritom se radi o "obvezi operatera"! Korisnička služba tvrtke Kaeser rado će vam poslati popratnu knjižicu stroja prilagođenu za rashladne sušače.
Možete naručiti besplatan primjerak pomoću sljedećeg obrasca:

Obavezno ispunite polja označena strelicom *


Podaci o vašem rashladnom sušaču
Datum stavljanja u pogon . . DD.MM.GGGG

Podaci o Vama / Vašoj tvrtki
Poštanski broj / mjesto *
Sigurnosni upit