KAESER partner, Angola

Adresa
Av. Deolinda Rodrigues nº399
Luanda
Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps
Partner, Luanda

Nova Sotecma, Lda
Av. Deolinda Rodrigues nº399
Luanda
Tel.: +244 932 405 507
ns@novasotecma.com
http://www.novasotecma.com

Ponuda proizvoda

  • Kompresori za industriju i radionice
  • Puhala
  • Građevinski kompresori

Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps