KAESER Brazil

Adresa
Avenida de Pinedo, 645
CEP 04764-001, São Paulo-SP
Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps
Sjedište Sao Paulo

KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA.
Avenida de Pinedo, 645
CEP 04764-001, São Paulo-SP
Tel.: +55 11 5633-3030
Faks: +55 11 5633-3033
info.brasil@kaeser.com
https://br.kaeser.com/

Ponuda proizvoda

  • Kompresori za industriju i radionice
  • Puhala
  • Građevinski kompresori

Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps