KAESER partner, Gruzija

Partner, Tbilisi

Intertechnics Ltd
Pagava Str. 6
0103 Tbilisi
Tel.: +99 5599502517
Tel.: +99 5595545294
intertecsltd@gmail.com; Compressor.georgia@gmail.com

Ponuda proizvoda

  • Kompresori za industriju i radionice
  • Puhala
  • Građevinski kompresori

Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps