KAESER Hrvatska

Adresa
KAESER HR Zagreb-Sesvete
Rimski put 11/d
10360 Sesvete Zagreb
Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps
Sjedište Sesvete Zagreb

KAESER KOMPRESSOREN d.o.o.
Rimski put 11/d
10360 Sesvete Zagreb
Tel.: +385 1 2405-551
Telefonska linija za korisnike: +385 98/9806-048
Faks: +385 1 2405-566
info.croatia@kaeser.com
https://hr.kaeser.com/

Ponuda proizvoda

  • Kompresori za industriju i radionice
  • Puhala
  • Građevinski kompresori

Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps