KAESER partner, Indonezija

Adresa
KAESER Partner ID Jakarta Kembangan Indo Kompresigma
Jl. Outer Ring Road No. 65
11610 Kembangan Utara / Jakarta Barat
Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps
Partner, Jakarta

PT. Indo Kompresigma
Jl. Outer Ring Road No. 65
11610 Kembangan Utara / Jakarta Barat
Tel.: +62 21 2951 8888
Telefonska linija za korisnike: +62 811 814040
Faks: +62 21 2951 0000
info_jkt@kaeserindo.com
https://id.kaeser.com/

Ponuda proizvoda

  • Kompresori za industriju i radionice
  • Puhala
  • Građevinski kompresori

Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps