KAESER Izrael

Adresa
KAESER IL Hod Hashron
7 Ha-Sadan St 
45304 Hod Hasharon
Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps
Sjedište Hod haScharon

Kaeser Compressors ltd
7 Ha-Sadan St 
45304 Hod Hasharon
Tel.: +972 9788 5888
Faks: +972 9788 5889
info.israel@kaeser.com
https://il.kaeser.com/

Ponuda proizvoda

  • Kompresori za industriju i radionice
  • Puhala
  • Građevinski kompresori

Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps