KAESER partner, Latvija

Adresa
"Jaunpriedoli", Kekavas pag., Kekavas novads
Rīga, LV-2123
Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps
Partner, Riga

SIA IST-Rīga
"Jaunpriedoli", Kekavas pag., Kekavas novads
Rīga, LV-2123
Tel.: +371 6762 04 85
Mobilni tel.: Sales: +371 2910 6572
Telefonska linija za korisnike: Service: +371 2917 8271
office@ist-riga.lv
https://lv.kaeser.com/

Ponuda proizvoda

  • Kompresori za industriju i radionice
  • Puhala
  • Građevinski kompresori

Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps