KAESER Singapur

Adresa
KAESER SG Singapore
81 Tech Park Crescent , Tuas Tech Park
638067 Singapore
Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps
Sjedište Singapur

KAESER KOMPRESSOREN Pte. Ltd
81 Tech Park Crescent , Tuas Tech Park
638067 Singapore
Tel.: +65 6 885 77 33
Telefonska linija za korisnike: +65 968 38 200
Faks: +65 6 885 77 00
info.singapore@kaeser.com
https://sg.kaeser.com/

Ponuda proizvoda

  • Kompresori za industriju i radionice
  • Puhala
  • Građevinski kompresori

Prelazak na planiranje rute u aplikaciji Google Maps