Impresum

Izdavač

KAESER KOMPRESSOREN d.o.o.
Rimski put 11d
10360 Sesvete                       

Tel.: +385 1 2405 551   Faks: +385 1 2405 566
E-pošta: info.croatia@kaeser.com

Član uprave
dipl. inž. Ljubo Vranković

Trgovački sud u Zagrebu: MBS 040054577
OIB: 42572807012