Upravljački sustavi

Uklopna centrala za opskrbu komprimiranim zrakom i ključna tehnologija za koncept nove industrijske revolucije Industrie 4.0

Upravljački sustavi SIGMA CONTROL 2 (decentralizirana inteligencija) i SIGMA AIR MANAGER 4.0 (centralna inteligencija) osiguravaju učinkovit zajednički rad svih komponenti u postrojenju za komprimirani zrak. Jer tu se mogu ostvariti najveće uštede energije. Za tako složene zadatke potrebna su inteligentna računala. Njihovi zadaci:

  • Trajno smanjenje potrošnje energije tijekom čitavog životnog ciklusa postrojenja (izračun najučinkovitije alternative upravljanja na temelju simulacije)
  • Upravljanje pojedinačnim komponentama unutar stanice
  • Upravljanje komprimiranim zrakom i troškovima komprimiranog zraka
  • Komunikacija između različitih komponenti sustava

Pregled naših upravljačkih sustavaUpravljanje kompresorima

Upravljački sustav kompresora SIGMA CONTROL 2

Interni upravljački sustav SIGMA CONTROL 2 (decentralizirana inteligencija, pošiljatelj podataka za sustav centralne inteligencije SIGMA AIR MANAGER 4.0) omogućuje preciznu prilagodbu radnog učinka kompresora potrošnji komprimiranog zraka.

  • koordinira i optimizira međusobno djelovanje proizvodnje i potrošnje komprimiranog zraka
  • s različitim unaprijed programiranim i energetski učinkovitim sustavima upravljanja
  • moguće upravljanje učinkovitošću postrojenja za komprimirani zrak
Brzi ulaz
Upravljanje kompresorima

Sustav upravljanja komprimiranim zrakom

Nadređeni upravljački sustav SIGMA AIR MANAGER 4.0 iz tvrtke KAESER KOMPRESSOREN.

Sustav upravljanja komprimiranim zrakom SIGMA AIR MANAGER 4.0 nadzire i upravlja svim komponentama postrojenja za komprimirani zrak, s ciljem postizanja maksimalnih ušteda.

  • Upravljanje komprimiranim zrakom na temelju potreba
  • Komunikacija i razmjena podataka u stvarnom vremenu
  • Bolji pregled, veća kontrola, manje prekida rada
Brzi ulaz
Sustav upravljanja komprimiranim zrakom