Upravljački sustavi

Uklopna centrala za opskrbu komprimiranim zrakom i ključna tehnologija za koncept nove industrijske revolucije Industrie 4.0

Upravljački sustavi SIGMA CONTROL 2 (decentralizirana inteligencija) i SIGMA AIR MANAGER 4.0 (centralna inteligencija) osiguravaju učinkovit zajednički rad svih komponenti u postrojenju za komprimirani zrak. Jer tu se mogu ostvariti najveće uštede energije. Za tako složene zadatke potrebna su inteligentna računala. Njihovi zadaci:

  • Trajno smanjenje potrošnje energije tijekom čitavog životnog ciklusa postrojenja (izračun najučinkovitije alternative upravljanja na temelju simulacije)
  • Upravljanje pojedinačnim komponentama unutar stanice
  • Upravljanje komprimiranim zrakom i troškovima komprimiranog zraka
  • Komunikacija između različitih komponenti sustava

Pregled naših upravljačkih sustavaUpravljanje kompresorima

Upravljački sustav kompresora SIGMA CONTROL 2

Interni upravljački sustav SIGMA CONTROL 2 (decentralizirana inteligencija, pošiljatelj podataka za sustav centralne inteligencije SIGMA AIR MANAGER 4.0) omogućuje preciznu prilagodbu radnog učinka kompresora potrošnji komprimiranog zraka.

  • koordinira i optimizira međusobno djelovanje proizvodnje i potrošnje komprimiranog zraka
  • s različitim unaprijed programiranim i energetski učinkovitim sustavima upravljanja
  • moguće upravljanje učinkovitošću postrojenja za komprimirani zrak
Brzi ulaz
Upravljanje kompresorima

Nadređeni upravljački sustav

Nadređeni upravljački sustav SIGMA AIR MANAGER 2

Sustav za upravljanje komprimiranim zrakom SIGMA AIR MANAGER 4.0 nadzire i upravlja svim komponentama postrojenja za komprimirani zrak, s ciljem postizanja maksimalnih ušteda.

  • poboljšanje kvalitete tlaka i automatska prilagodba kapaciteta u slučajevima oscilirajuće potrošnje
  • neprekidno fino podešavanje u smislu postizanja energetskog optimuma
  • Predvidljivo održavanje koje provode stručnjaci iz tvrtke Kaeser sprječava neplanirane prekide rada.
Brzi ulaz
Nadređeni upravljački sustav