Separator ulja i vode – AQUAMAT

Inteligentna i sigurna obrada kondenzata. Čistoća. Modularnost.

Pri generiranju komprimiranog zraka nastaju značajne količine kondenzata koje sadrže ulje. Separatori ulja i vode adsorbiraju ulje i tako osiguravaju da se otpadna voda može ispustiti. 

Uz uređaje AQUAMAT i.CF tvrtka KAESER postavlja novu definiciju obrade kondenzata. Separator ulja i vode dostupan za kompresore volumnog protoka od 10,3 do 92,6 m³/min po prvi put dolazi s upravljačkim sustavom AQUAMAT CONTROL. On preuzima aktivno vođenje procesa i omogućuje provođenje mjera održavanja uz planiranje i čistoću. 

Zamjena filtarskih materijala može se, zahvaljujući ergonomskim ulošcima, obaviti bez prljavštine i izravnog kontakta s kondenzatom, čime se štite okoliš i servisno osoblje. Zahvaljujući modularnom konceptu konstrukcije kapacitet modela može se prilagoditi i naknadno. 

Za obradu malih količina kondenzata dostupni su praktični modeli Aquamat CF 3 i 6.

Prednosti za vas

 • Sigurno
  AQUAMAT CONTROL preuzima aktivnu kontrolu procesa: Optimalno iskorištava filtarski materijal, određuje preostali kapacitet na temelju zasićenosti, omogućuje planiranje održavanja, odvodi vodu na pritisak gumba i tako omogućuje održivu obradu kondenzata – naravno, uz mogućnost povezivanja i tipsko odobrenje koje je izdao Institut za građevnu tehniku iz Berlina (DIBt).
 • Čisto
  Uložak može prihvatiti cjelokupnu količinu ulja i ima ergonomsku dršku. Pored toga, bajunetni držač na sabirnoj posudi i ventil za zaustavljanje kapanja na donjem dijelu uloška omogućuju brzo održavanje. Time se servisno osoblje i okoliš štite od kontaminacije. Osim toga, težina uloška nakon drenaže iznosi manje od 25 kg.
 • Modularno
  Jedna veličina uloška za sve modele. Praktični kompleti za preinaku omogućuju naknadnu prilagodbu kapaciteta.
Pregled ekonomičnosti sustava

Kroz uštedu približno 90 % tipičnih troškova zbrinjavanja kondenzata, AQUAMAT vraća uloženo u najkraćem roku, ali pored toga predstavlja vrijedan doprinos dugoročno pozitivnoj troškovnoj bilanci vašeg cjelokupnog postrojenja – aspekt koji za KAESER ima središnje značenje.

 

Detalji o proizvodu

Funkcija – aktivna separacija kondenzata
Sustav za obradu kondenzata AQUAMAT – konstrukcija
 1. Ekspanzijska komora
 2. Klipni ventil
 3. Mjerna komora
 4. AQUAMAT CONTROL
 5. Razdjelnik (cjevovod)
 1. Ulošci
 2. Sabirna posuda za odvod vode
 3. Uzlazni kanal
 4. Ispust za otpadnu vodu

Kondenzat koji sadrži ulje ulazi u komoru za smanjivanje tlaka (1) uređaja AQUAMAT i.CF, tamo dolazi na razinu atmosferskog tlaka i putem klipnog ventila (2) utječe u mjernu komoru (3). 

Tamo upravljački sustav AQUAMAT CONTROL (4) kontinuirano nadzire razinu. Ako se dosegne maksimalna vrijednost, dovod kondenzata se prekida zatvaranjem klipnog ventila (2). Tako nastaje volumen kondenzata koji se može staviti pod tlak. 

Upravljački sustav AQUAMAT CONTROL (4) nježnim udaranjem pulsira zatvoreni kondenzat preko razdjelnika (5) kroz uloške (6). Filtarski materijal uložaka bez aktivnog ugljena upija kondenzat koji sadrži ulje. 

Očišćena otpadna voda izlazi na donjoj strani uloška u sabirnu posudu (7), a iz nje putem uzlaznog kanala (8) do ispusta (9) na separatoru ulja i vode. 

Ako AQUAMAT CONTROL prepozna minimalnu razinu u mjernoj komori, pulsiranje se zaustavlja, otvara se klipni ventil i ponovo se uspostavlja dovod kondenzata. 

U slučaju pogreške (npr. nestanka struje) AQUAMAT i.CF nastavlja raditi kao konvencionalni gravitacijski separator.

Sigurnost – AQUAMAT CONTROL

Srce aktivne separacije

AQUAMAT CONTROL je upravljački sustav za separatore ulja i vode.

Neprekidna kontrola procesa

AQUAMAT CONTROL nadzire razinu kondenzata i tako osigurava definirani protok kondenzata bez pogrešaka. Upravljački sustav bilježi procesne parametre i dojavljuje greške u radu.

Preostalo vrijeme trajanja uložaka

AQUAMAT CONTROL uz pomoć senzora i procesnih podataka te na temelju zasićenosti određuje preostalo vrijeme trajanja uložaka. Tako se omogućuje jednostavno planiranje održavanja.

Automatsko cijeđenje

AQUAMAT CONTROL na pritisak gumba cijedi uloške i time održava težinu svakog uloška ispod 25 kg, što omogućuje čistu i ergonomsku zamjenu te smanjuje troškove zbrinjavanja.

Mrežni priključak

AQUAMAT CONTROL pruža procesne podatke i poruke putem sučelja Modbus TCP (Ethernet). Na taj se način omogućuje kontrola nad procesom putem nadređenih upravljačkih sustava, kao što je SIGMA AIR MANAGER 4.0.

Lokalni WLAN

AQUAMAT CONTROL omogućuje pristup lokalnoj WLAN mreži i servisnom osoblju pruža podatke o konfiguraciji uređaja, procesne podatke i poruke na mobilnim krajnjim uređajima, čak i bez veze s mrežom.

Čistoća – u svim prostorima
Priloženi čep dodatno povećava sigurnost.

Zatvoreno ulje

Zahvaljujući velikodušnim dimenzijama i optimalnom iskorištenju filtarskog materijala, cjelokupna količina ulja trajno je zatvorena u ulošku. Doticaj sa servisnim osobljem i kontaminacija okoline uspješno su izbjegnuti

Cijeđenje na pritisak gumba

Zahvaljujući aktivnoj separaciji ulošci se cijede uslijed blagog pulsiranja tlaka. Ne dolazi do dugotrajnog kapanja i zaprljanja pri zamjeni filtarskog materijala. Zahvaljujući upravljanom cijeđenju, potpuno zasićeni uložak teži manje od 25 kg.

Ventil u ulošku sprječava izlaženje tekućina.

Bajunetni zatvarač i ventil za zaustavljanje kapanja

Zamjena uloška jednostavna je i čista zahvaljujući praktičnom bajunetnom zatvaraču. Ventil u ulošku sprječava izlaženje tekućina. Priloženi čepovi pružaju dodatnu sigurnost da će istjecanje tekućina biti spriječeno.

Ergonomska drška

Ulazna cijev uloška konstruirana je kao praktična i stabilna drška. Transport i montaža uloška iznimno su ergonomski. Uložak se s pomoću ergonomske drške vadi iz bajunetnog zatvarača uz zakretanje za 45°. Potpuno zasićen ima težinu od najviše 25 kg.

Modularnost – AQUAMAT i.CF omogućuje jednostavno proširivanje
Praktični kompleti za preinaku omogućuju naknadnu prilagodbu kapaciteta.

Uobičajeni separatori ulja i vode koncipirani su za određenu količinu kondenzata. Ako se taj kapacitet prekorači, npr. zbog povećane potrebe za tlakom, mora se instalirati dodatni uređaj. AQUAMAT i.CF se zahvaljujući svojoj modularnoj konstrukciji može jednostavno prilagoditi te se s pomoću kompleta za preinaku može jednostavno uskladiti s većim ili manjim potrebama.

Održivost – upravljanje za održivu zaštitu okoliša
Upravljački sustav AQUAMAT CONTROL pomaže u pouzdanoj zaštiti okoliša.

Separator ulja i vode čiji se rad ne nadzire ili se ne održava u dovoljnoj mjeri može zagaditi okoliš kondenzatom i otpadnom vodom koja sadrže ulje. 

Inteligentni separatori ulja i vode AQUAMAT i.CF sa sustavom AQUAMAT CONTROL omogućuju modernu zaštitu okoliša:

 • Higijenski koncept uložaka s automatskim cijeđenjem i ventilom za sprječavanje kapanja na donjoj strani pouzdano zatvara svo ulje.
 • Aktivni postupak separacije štiti od povrata, a time i od prelijevanja kondenzata.
 • Upravljački sustav AQUAMAT CONTROL kontinuirano pokazuje preostali kapacitet uložaka, što omogućuje transparentnost i mogućnost planiranja održavanja.