Priprema kondenzata: AQUAMAT


Čiste otpadne vode – bez komplikacija

Svaki kondenzat iz kompresora obično sadrži tragove ulja. Stoga, s ciljem zaštite voda, postoje zakonski propisi koji propisuju pridržavanje obveze o maksimalnom udjelu ulja prije nego se kondenzat smije ispustiti u kanalizaciju kao otpadna voda.

Separatori ulja i vode AQUAMAT odvajaju disperzirano ulje, što je dokazano tipskim ispitivanjem od strane Njemačkog instituta za građevinsku tehnologiju (DIBt). Pomažu u obradi kondenzata u skladu sa zakonom, izravno na mjestu nastanka i bez potrošnje energije.

Za slučajeve posebnih zahtjeva instalacije nudimo elektroničke dojavnike razine, certificirana sabirna korita za ulje i sustave grijanja za zaštitu od smrzavanja. Dostupni su posebni razvodnici kondenzata koji omogućuju paralelni rad više separatora uz podjednako opterećenje kondenzatom. 

Prednosti za vas

 • Smanjenje troškova zbrinjavanja za 90 %:
  Preuzimanje i obrada kondenzata od strane stručnjaka znači velike troškove. Uz AQUAMAT za zbrinjavanje preostaje samo mala preostala količina štetnih tvari – štedite oko 90 % u usporedbi s uobičajenim troškovima zbrinjavanja.
 • Dugo vrijeme rada filtara:
  Svi modeli CF koriste visokoučinkovite filtre od umjetnih vlakana s posebno visokim prihvatnim kapacitetom (bez aktivnog ugljena). Od modela CF9 ispred filtara nalazi se sedacijski prostor u kojem se dovedeno ulje putem preljeva odvodi u vanjski prihvatni spremnik. Time se filtri manje opterećuju i dodatno se produljuju intervali održavanja.
 • Jednostavno rukovanje:
  Kvalitetu očišćene otpadne vode možete jednostavno provjeriti vizualnim putem, pomoću kompleta za referentno testiranje zamućenosti. Modeli s glavnom filtarskom patronom naročito su jednostavni za upotrebu. Patrona se može izvući pomoću drške i fiksirati kako bi se ocijedila – čisto i bez komplikacija.
Pregled ekonomičnosti sustava

Kroz uštedu približno 90 % tipičnih troškova zbrinjavanja kondenzata, AQUAMAT vraća uloženo u najkraćem roku, ali pored toga predstavlja vrijedan doprinos dugoročno pozitivnoj troškovnoj bilanci vašeg cjelokupnog postrojenja – aspekt koji za KAESER ima središnje značenje.

 

Detalji o proizvodu

Konstrukcija
Sustav za obradu kondenzata AQUAMAT – konstrukcija
 1. Ekspanzijska komora
 2. Pregradna posuda za predseparaciju
 3. Prihvat s mogućnošću vađenja
 4. Posuda za prikupljanje ulja
 5. Predfiltar
 6. Glavna filtarska patrona
 7. Odvod vode
 8. Odvod za referentno testiranje zamućenosti
Ugradnja u kompresorsku stanicu
Sustav za pripremu kondenzata AQUAMAT
 1. Kompresor
 2. Spremnici komprimiranog zraka s funkcijom ECO-DRAIN
 3. Rashladni sušač s ECO-DRAIN-om
 4. Filtri komprimiranog zraka sa sustavom ECO-DRAIN
 1. Sustav AQUAMAT za pripremu kondenzata
 2. Elektronički sustav za održavanje tlaka DHS
 3. Mreža komprimiranog zraka
Tehnički podaci

Tehničke podatke možete pronaći u ovoj brošuri: