Sustav upravljanja komprimiranim zrakom – SIGMA AIR MANAGER 4.0

Upravljanje stanicama komprimiranog zraka – za optimalnu učinkovitost

Prilagodljiv, učinkovit i umrežen – SIGMA AIR MANAGER 4.0 daje novo značenje upravljanju komprimiranim zrakom na temelju potreba.
Sustav za upravljanje komprimiranim zrakom upravlja radom više kompresora, sušača ili filtara uz dosad nikad dosegnutu razinu ekonomičnosti. 

Patentirani postupak optimizacije temeljen na simulacijama na temelju potrošnje komprimiranog zraka u prošlosti određuje buduće potrebe. Odlučujući čimbenik više nije uzak tlačni pojas, već kontinuirani optimalan rad stanice komprimiranog zraka. Štednja energije još nikada nije bila ovoliko jednostavna. 

Zahvaljujući umrežavanju svih komponenti stanice komprimiranog zraka uz pomoć inteligentnog nadređenog upravljačkog sustava putem sigurne platforme KAESER SIGMA NETWORK omogućen je sveobuhvatan nadzor i upravljanje energijom, kao i mjere predvidljivog održavanja. Time se minimiziraju trajanja neaktivnosti i maksimizira učinkovitost proizvodnje.

Prednosti za vas

  • Upravljanje komprimiranim zrakom na temelju potreba
  • Adaptivna optimizacija stanice komprimiranog zraka
  • Bolji pregled, veća kontrola, manje prekida rada

Raspoloživost

Uz SIGMA AIR MANAGER 4.0 organizacija servisnih aktivnosti postaje jednostavna poput dječje igre. Centralizirana obrada podataka o radu stanice komprimiranog zraka osigurava kontinuirani pregled stanja održavanja uređaja. Na taj se način mogu optimirati i planirati budući servisni intervali.

Nadzor

SIGMA AIR MANAGER 4.0 omogućuje sveobuhvatan nadzor stanice komprimiranog zraka. Za to se bilježe, arhiviraju i vizualiziraju podaci o radu. Sveobuhvatan nadzor parametara stanice omogućuje rano prepoznavanje smetnji i njihovo trenutno uklanjanje.

Izvješćivanje

SIGMA AIR MANAGER 4.0 bilježi, arhivira i obrađuje podatke o radu stanice komprimiranog zraka, a pritom pruža i aktivnu podršku upravljanju energijom prema standardu ISO 50001. Pokazatelji potrebni za to automatizirano se izvoze, analiziraju i upotrebljavaju za izradu izvješća.

Umrežavanje

Uz SIGMA AIR MANAGER 4.0 digitalizacija stanice komprimiranog zraka moguća je već danas. On kao središnje čvorište povezuje sve komponente stanice putem sigurne platforme KAESER SIGMA NETWORK. Podaci o radu centralizirano se prikupljaju i mogu se uvesti u postojeći kontrolni sustav. Komunikacija je moguća putem sučelja Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet, ProfiBus, Modbus RTU te OPC UA, što sustav čini spremnim za budućnost.

 

Pojedinosti sustava SIGMA AIR MANAGER 4.0

Postupak optimizacije

SIGMA AIR MANAGER 4.0 na temelju potrošnje komprimiranog zraka u prošlosti prilagodljivo predviđa buduće potrebe. Na temelju tih potreba, tehničkog stanja komponenti i stečenih znanja o ponašanju uređaja i sustava putem patentiranog postupka optimizacije temeljenog na simulacijama mogu se predvidljivo odrediti najučinkovitiji postupci uklapanja.

Nadređeni upravljački sustav SIGMA AIR MANAGER 4.0 iz tvrtke KAESER KOMPRESSOREN.
KAESER SIGMA NETWORK

Industrijske primjene postavljaju posebne komunikacijske zahtjeve, uključujući i komunikaciju između pojedinih strojeva. Ona mora biti robusna i pružati mogućnost upravljanja na licu mjesta, ali istovremeno mora biti kompatibilna na svjetskoj razini, brzo i sigurno prenositi velike količine podataka te osiguravati integritet podataka i svojstva koja u stvarnom vremenu zahtijevaju radni procesi. KAESER SIGMA NETWORK ispunjava te zahtjeve, ali pruža i mnogo više.

KAESER SIGMA NETWORK u kombinaciji sa sustavom upravljanja komprimiranim zrakom SIGMA AIR MANAGER 4.0 čini međusobno savršeno usklađenu i sigurnu infrastrukturu za inteligentne usluge u okviru koncepta Industrie 4.0: Kad operater to želi, podaci o radu kompresorske stanice mogu se putem širokopojasne veze sigurno prenijeti u KAESER DATA CENTER.

Kombinacija daljinske dijagnostike i predvidljivog održavanja prema potrebi pruža najvišu razinu sigurnosti opskrbe i učinkovitost na razini cijelog postrojenja.

  • Izbjegavanje neplaniranih i planiranih prekida rada (smetnje/održavanje) zahvaljujući analizi radnih parametara kao što su broj sati pod opterećenjem i temperature
  • Povećanje energetske učinkovitosti kroz nadzor važnih radnih parametara, npr. krajnje temperature kompresije, tlačnog rosišta, diferencijalnih tlakova (filtar), stope propuštanja, tlak i volumni protok
  • Smanjenje servisnih troškova do 30 % zahvaljujući optimiziranim postupcima održavanja i izbjegnutim popravcima
  • Prilagodba postrojenja za komprimirani zrak na temelju potreba tijekom čitavog vijeka trajanja
KAESER NETWORK SIGMA NETWORK omogućuje povezivanje sa stolnim i prijenosnim računalima, tabletima i vlastitom kontrolnom stanicom.