Energetski učinkoviti rashladni sušači SECOTEC od 5,1 do 34 m³/min

Kompaktni energetski štedljivi rashladni sušači zahvaljujući latentnoj toplini

SECOTEC – ovdje uređaji iz serija TD, TE i TF (*) – je već dugo sinonim za sofisticirane rashladne sušače Kaeser industrijske kvalitete, za stabilna tlačna rosišta uz najveću moguću pouzdanost, kao i za vrlo niske ukupne troškove tijekom vijeka trajanja.

Zahvaljujući inovativnom sustavu spremnika latentne topline i izmjenjivača topline SECOPACK LS te sustavu upravljanja SIGMA CONTROL SMART, nova generacija sada postavlja još više standarde na području energetske učinkovitosti, potrebe za prostorom i jednostavnosti rukovanja.

 • Naročito dugovječni zahvaljujući cjevovodima za komprimirani zrak otpornima na koroziju i aluminijskim izmjenjivačima topline (kondenzatori i SECOPACK LS)
 • sa serijskim komunikacijskom modulom Modbus TCP za povezivanje sa sustavima SIGMA NETWORK (opcija serije TD)

Prednosti za vas

 • Štednja energije:
  Rashladni sušači serije TD, TE i TF impresioniraju malom potrošnjom energije. Zahvaljujući regulaciji štednje energije, u radu s djelomičnim opterećenjem višak rashladne snage može se pohraniti u toplinskom spremniku i iskoristiti za sušenje bez potrošnje struje. Sustav izmjenjivača topline s brzim reakcijama SECOPACK LS u svakom trenutku osigurava stabilnu tlačnu točku rosišta.
 • Intuitivno rukovanje:
  Elektronički sustav upravljanja SIGMA CONTROL SMART jednostavan je i omogućuje intuitivno rukovanje. Memorija poruka, mjerač radnog stanja za pojedinačne komponente i mjerač održavanja omogućuju učinkovitu kontrolu i analizu podataka o radu. Bespotencijalni kontakti i komunikacijski modul Modbus TCP (opcija serije TD) omogućuju jednostavno umrežavanje sa sustavima upravljanja za više strojeva, kao što je SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Kompaktni i optimizirani:
  Prostor spremnika u inovativnom sustavu izmjenjivača topline SECOPACK LS ispunjen je materijalom koji omogućuje izmjenu faza. Zbog svoje značajno veće gustoće pohrane, uz jednak kapacitet štedi 98 % materijala za pohranu u usporedbi s konvencionalnim spremnicima topline. Na taj se način uz kapacitet spremnika potreban za stabilnost tlačnih točaka rosišta omogućuje i enormno smanjenje potrebnog prostora. Optimizirani putovi strujanja smanjuju gubitke tlaka i tako doprinose većoj energetskoj učinkovitosti sušača SECOTEC.

* Rashladni sušači iz ove serije sadrže fluorirani staklenički plin R-513A.

 

Detalji o proizvodu

Smanjite troškove životnog ciklusa!
KAESER Life-Cycle-Cost-Management

Zahvaljujući regulaciji s prekidima i velikoj gustoći spremnika nova generacija rashladnih sušača serije SECOTEC, gotovo neovisno o opterećenju, zahtijeva vrlo malo električne energije.

Za razliku od uobičajenih uređaja, višak rashladne snage ne propada, već se koristi za hlađenje toplinskog spremnika. Kad se on ohladi, služi za sušenje komprimiranog zraka. Električna energija u takvom slučaju nije potrebna.

Pored toga, novi konstrukcijski koncept traži iznimno malo održavanja i osigurava brz i jednostavan servis.


Želite saznati više o tome kako Kaeser smanjuje troškove životnog ciklusa?

SECOTEC – štednja energije u svim stanjima

Opterećenost rashladnog sušača ne ovisi samo o razini volumnog protoka komprimiranog zraka koji se treba osušiti (siva površina), nego u još većoj mjeri o količini vode koju sadrži ulazni komprimirani zrak. Ta količina raste s porastom temperature. Rashladni sušači pritom su na visokim temperaturama okoline, primjerice ljeti, izloženi naročito velikim opterećenjima (žuta krivulja).

S padom temperatura zimi (tirkizna krivulja) pada i radno opterećenje rashladnih sušača. Kako bi se unatoč svim tim oscilacijama zadržala stabilna točka tlačnog rosišta, rashladni sušači uvijek trebaju biti spremni za najveća opterećenja koja se mogu pojaviti tijekom rada, uz dodatnu rezervu.

Ovisno o rasponu volumnog protoka i temperature, rashladni sušači neprekidno rade u rasponu opterećenja između 0 i 100 %. Budući da regulacija spremnika SECOTEC osigurava korištenje energije na temelju potreba u čitavom rasponu opterećenja, rezultat su velike uštede.

Efekt uštede struje
Maksimalna ušteda energije zahvaljujući regulaciji spremnika
Maksimalna ušteda energije zahvaljujući regulaciji pohrane uz rashladne sušače SECOTEC

Opterećenje rashladnih sušača neprekidno se kreće u rasponu između 0 i 100 %. Za razliku od uobičajenih modulacijskih regulacija, regulacija SECOTEC sa spremnikom precizno se prilagođava potrebi za električnom snagom u svim fazama opterećenja.

Na taj način rashladni sušači SECOTEC u usporedbi s rashladnim sušačima s regulacijom s mimovodom za vrući plin uz prosječno opterećenje omogućuju uštede na troškovima struje od 40 % do blizu 60 %.

Za razliku od uobičajenih procesa, rashladni spremnik u sušaču SECOTEC uvijek ostaje hladan. To znači da se komprimirani zrak učinkovito suši i tijekom faze pokretanja. Kvalitetna izolacija spremnika pritom omogućuje i minimalnu potrošnju energije. Pored toga, sušenje komprimiranog zraka rashladnim sušačima SECOTEC nije samo vrlo energetski učinkovito, nego je i naročito neagresivno, zahvaljujući velikom kapacitetu spremnika.

Najbolje sušenje uz neagresivan način rada
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

Rashladni sušači SECOTEC pri punom opterećenju učinkovito postižu stabilnu tlačnu točku rosišta do +3°C. Tlačna točka rosišta značajno je stabilnija nego na uobičajenim rashladnim sušačima čak i pri djelomičnom opterećenju, zahvaljujući uskom rasponu fluktuacije. 

Uobičajeni rashladni sušači bez dodatne toplinske mase, koriste sam materijal izmjenjivača topline kao toplinsku masu. Stoga je u ovim sušačima potrebno mnogo češće uključivati i isključivati kompresore rashladnog sredstva i motore ventilatora, kako bi se održali radni uvjeti hlađenja. 

Kako bi se smanjila učestalost uključivanja, a time i trošenje, krug rashladnog sredstva često se aktivira tek na značajno višim tlačnim točkama rosišta. Oscilacije tlačne točke rosišta koje nastaju kao rezultat toga, negativno utječu na rezultat sušenja. To predstavlja rizik jer korozija može započeti već pri relativnoj vlažnosti komprimiranog zraka od iznad 40 %, a ne tek kad se počinje stvarati kondenzat. 

Pored toga, rashladni sušači SECOTEC zahvaljujući velikom kapacitetu rashladnog spremnika naročito su neagresivni za materijal. Nakon što se spremnik jednom napuni, rashladni kompresor i motor ventilatora mogu ostati isključeni značajno dulje, bez utjecaja na stabilnost tlačne točke rošenja.

SECOTEC – spreman za Industrie 4.0!
Prikaz poruke upozorenja u funkcionalnoj shemi na sustavu SIGMA AIR MANAGER 4.0

Pomoću komunikacijskog modula Modbus TCP rashladni sušači SECOTEC mogu se povezati sa sustavom SIGMA NETWORK (opcija serije TD). Na taj način u stvarnom vremenu postaju dostupni svi važni parametri i poruke o radu.

To omogućuje opsežan nadzor sustava čitave kompresorske stanice i čini temelj za preventivno održavanje na temelju stvarnih potreba.
Rezultat: najviša razina raspoloživosti uz minimalne troškove.

Pored toga, SIGMA AIR MANAGER 4.0 omogućuje kompletan pregled nad svim radnim parametrima rashladnog sušača. Upozorenja i alarmi prikazuju se na funkcionalnoj shemi kompresorske stanice u različitim bojama. Klikom na simbol sušača mogu se prikazati važni radni parametri i poruke o radu.

SECOPACK LS – nezaobilazna komponenta za učinkovitost
Presjek sustava izmjenjivača topline SECOPACK
 1. Ulaz komprimiranog zraka
 2. Izlaz kondenzata
 3. Ulaz rashladnog sredstva (hladnog)
 4. Izlaz rashladnog sredstva (toplog)
 5. Transport topline
 6. Izlaz komprimiranog zraka

Rashladni sušači serija TD, TE i TF opremljeni su inovativnim sustavom izmjenjivača topline SECOPACK LS. Njegov spremnik latentne topline ispunjen je materijalom koji omogućuje izmjenu faza. Komprimirani zrak zagrijava materijal sve dok se on ne počne otapati (pražnjenje spremnika). Pritom preuzima na sebe latentnu toplinu od otapanja. Ona je značajno veća od topline koja se može preuzeti temeljem njegovog normalnog specifičnog toplinskog kapaciteta (bez izmjene faza). Na taj način spremnik latentne topline u sušaču serija TE i TF dobiva značajnu višu gustoću pohrane i uz jednak kapacitet štedi 98 % materijala za pohranu u usporedbi s konvencionalnim toplinskim akumulatorima.

Rezultat: velik kapacitet pohrane za stabilna tlačna rosišta i način rada koji štedi materijal, uz istovremeno značajno manji potreban prostor.

Inovativna regulacija s tehnologijom Speicher-Plus i izmjenom faza
SECOTEC: inovativna regulacija s tehnologijom Speicher-Plus i izmjenom faza
 1. Kompresor priprema hladno rashladno sredstvo za sušenje komprimiranog zraka i hlađenje spremnika.
 2. Medij za pohranu počinje se skrućivati pri stalnoj temperaturi i pritom se putem rashladnog sredstva prenosi velika količina topline.
 3. Rashladno sredstvo nastavlja hladiti medij za pohranu do točke isključenja.
 4. Rashladni kompresor se isključuje.
 1. Medij za pohranu donosi hladnoću za sušenje komprimiranog zraka i zagrijava se.
 2. Medij za pohranu zagrijava se na stalnoj temperaturi i pritom preuzima veliku količinu topline iz vlažnog komprimiranog zraka.
 3. Medij za pohranu zagrijava se do točke uključenja rashladnog kompresora.
Konstrukcija i način rada
Konstrukcijska shema energetski učinkovitog rashladnog sušača SECOTEC TF
 1. Ulaz komprimiranog zraka
 2. Sustav izmjenjivača topline SECOPACK LS
 3. Izlaz komprimiranog zraka
 4. Izlaz kondenzata
 5. Odvod kondenzata ECO-DRAIN
 6. Kompresor rashladnog sredstva
 1. Kondenzator s mikrokanalima
 2. Ventilator
 3. Filtarski sušač
 4. Spremnik rashladnog sredstva
 5. Ekspanzijski ventil
Tehnički podaci TD

Osnovna izvedba

ModelTD 52 TD 67 TD 73
Volumna struja m³/min 5,1 6,7 7,3
Gubitak tlaka bar 0,12 0,11 0,13
Potrošnja električne energije pri 50 % vol. kW 0,31 0,37 0,49
Električna primljena snaga pri 100 % vol. kW 0,61 0,78 0,95
Radni pretlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Masa kg 132 138 138
Dimenzije
Š x D x V mm
588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515
Priključak komprimiranog zrakaG 1½ G 1½ G 1½
Priključak ispusta kondenzataG ¼ G ¼ G ¼
Električno napajanje230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Rashladno sredstvoR-513A R-513A R-513A
Masa rashladnog sredstva kao ekvivalent CO2 t 0,42 0,49 0,49
Staklenički potencijal631 631 631
Masa rashladnog sredstva kg 0,67 0,77 0,77

ModelTD 94
Volumna struja m³/min 9,4
Gubitak tlaka bar 0,11
Potrošnja električne energije pri 50 % vol. kW 0,5
Električna primljena snaga pri 100 % vol. kW 0,92
Radni pretlak bar 3 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 60
Masa kg 151
Dimenzije
Š x D x V mm
588 x 797 x 1.515
Priključak komprimiranog zrakaG 2
Priključak ispusta kondenzataG ¼
Električno napajanje230 V / 1 / 50 Hz
Rashladno sredstvoR-513A
Masa rashladnog sredstva kao ekvivalent CO2 t 0,56
Staklenički potencijal631
Masa rashladnog sredstva kg 0,88

Tehnički podaci TE

Osnovna izvedba

ModelTE 102 TE 122 TE 142
Volumna struja m³/min 11,5 12,5 15,5
Gubitak tlaka bar 0,11 0,13 0,14
Potrošnja električne energije pri 50 % vol. kW 0,5 0,52 0,77
Električna primljena snaga pri 100 % vol. kW 1,08 1,12 1,51
Radni pretlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Ulazna temperatura °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Masa kg 229 230 249
Dimenzije
Š x D x V mm
712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
Priključak komprimiranog zrakaG 2 G 2 G 2
Priključak ispusta kondenzataG ¼ G ¼ G ¼
Električno napajanje400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Rashladno sredstvoR-513A R-513A R-513A
Masa rashladnog sredstva kao ekvivalent CO2 t 0,95 0,98 0,98
Staklenički potencijal631 631 631
Masa rashladnog sredstva kg 1,5 1,55 1,55

Tehnički podaci TF

Osnovna izvedba

ModelTF 174 TF 230 TF 280
Volumna struja m³/min 17 23 28
Gubitak tlaka bar 0,13 0,15 0,19
Potrošnja električne energije pri 50 % vol. kW 0,79 0,97 1,11
Električna primljena snaga pri 100 % vol. kW 1,61 2,2 2,45
Radni pretlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Ulazna temperatura °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Masa kg 345 375 395
Dimenzije
Š x D x V mm
835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
Priključak komprimiranog zrakaDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Priključak ispusta kondenzataG ¼ G ¼ G ¼
Električno napajanje400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Rashladno sredstvoR-513A R-513A R-513A
Masa rashladnog sredstva kao ekvivalent CO2 t 1,77 1,83 2,15
Staklenički potencijal631 631 631
Masa rashladnog sredstva kg 2,8 2,9 3,4

ModelTF 340
Volumna struja m³/min 34
Gubitak tlaka bar 0,17
Potrošnja električne energije pri 50 % vol. kW 1,29
Električna primljena snaga pri 100 % vol. kW 2,87
Radni pretlak bar 3 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 45
Ulazna temperatura °C 3 - 60
Masa kg 420
Dimenzije
Š x D x V mm
835 x 1.230 x 2.000
Priključak komprimiranog zrakaDN80 PN16 DIN
Priključak ispusta kondenzataG ¼
Električno napajanje400 V / 3 / 50 Hz
Rashladno sredstvoR-513A
Masa rashladnog sredstva kao ekvivalent CO2 t 2,84
Staklenički potencijal631
Masa rashladnog sredstva kg 4,5