Visokotlačni filtar do 45 bara


Filtriranje pomoću visokotlačnog filtra – od predfiltra do filtra s aktivnim ugljenom

Visokotlačni filtri serije HP uklanjaju prašinu, aerosole ulja i uljne pare te mirise pri radnom tlaku do 45 bara i tako osiguravaju komprimirani zrak svih klasa čistoće prema standardu ISO 8573-1. Idealni su pratitelji naših klipni kompresora i stanica pojačala Kaeser, gdje služe za, primjerice, proizvodnju zraka za ispuhivanje u proizvodnji PET boca.

 • Volumni protok: 1,80 – 36,7 m³/min
 • maks. radni tlak 45 bara
 • maks. radna temperatura 66 °C

Prednosti za vas

 • Robusno kućište od nehrđajućeg čelika:
  Kućište filtra od nehrđajućeg čelika 1.4301 naročito je otporno na koroziju, što znači visoku razinu čistoće čestica.
 • Pouzdan odvod kondenzata:
  Koalescentni filtri i visokotlačni filtri dostupni su s elektroničkim odvodom kondenzata ECO-DRAIN. Za filtre čestica i filtre s aktivnim ugljenom u ponudi je ručni ispust s kuglastom slavinom.
 • Širok spektar primjena:
  Dostupan je pet različitih razreda filtara, za radne tlakove do 45 bara – od predfiltara do filtara s aktivnim ugljenom. Time se omogućuje filtracija u skladu s potrebama za sve klase čistoće prema standardu ISO 8573-1, uz minimalan gubitak tlaka.
Idealan dodatak: separator ulja i vode AQUAMAT
Separator ulja i vode Aquamat i.CF60

Naš savjet: prije ispuštanja u kanalizaciju tretirajte kondenzat separatorima ulja i vode AQUAMAT na zakonom propisan i jeftin način.

 

Detalji o proizvodu

Stupnjevanje filtracije za svaku potrebu

FB predfiltar 3 μm

 • Raspon učinka: za čestice krutih tvari i veće količine kondenzata
 • Primjena kao predfiltar za čestice krutih tvari i za separaciju većih količina kondenzata

FC predfiltar 1 μm

 • Raspon učinka: za čestice krutih tvari i manje količine kondenzata
 • Primjena kao predfiltar za čestice krutih tvari i za separaciju neznatnih količina kondenzata
 • Prilikom instalacije priključite ciklonski separator ili spremnik za komprimirani zrak kako biste unaprijed odvojili kondenzat

FE mikrofiltar

 • Raspon učinka: za sitne čestice krutih tvari, kapljice kondenzata i uljne aerosole
 • Primjena kao fini filtar za bolju kvalitetu komprimiranog zraka. Separiraju se čestice krutih tvari, kapljice kondenzata i uljni aerosoli

FG filtar s aktivnim ugljenom

 • Raspon učinka: za odvajanje tragova ulja i adsorpcijskih ugljikovodika, posebice za uklanjanje mirisa
 • Filtar s aktivnim ugljenom za najzahtjevniju kakvoću komprimiranog zraka u farmaceutskoj, elektroničkoj i prehrambenoj industriji. Okružen samo sa suhim i već filtriranim komprimiranim zrakom. Stoga pri instalaciji pazite na to da budu unaprijed priključeni FE/FF filtar i sušač. Konstruiran za oko 1.000 radnih sati u referentnim uvjetima. Ako je potreban bitno dulji vijek trajanja, upotrijebite adsorber s aktivnim ugljenom (serija ACT).
Primjer konstrukcije
Konstrukcijska shema stanice za komprimiranih zrak s pojačalom do 45 bara
 1. Vijčani kompresor
 2. Spremnik komprimiranog zraka
 3. Pojačalo (booster)
 4. "Visokotlačni" spremnik komprimiranog zraka
 5. "Visokotlačni" rashladni sušač
 1. Pneumatski alati
 2. Niskotlačna mreža do 13 bar
 3. Predfiltar
 4. Visokotlačni mikrofiltar
 5. Mreža komprimiranog zraka s 45 bara

Sustav komprimiranog zraka s pojačalom do 45 bara