Ciklonski separatori

Snažan radni učinak bez održavanja

Ciklonski separatori Kaeser KC uklanjaju kondenzat na izlazu komprimiranog zraka iz kompresora. Nezaobilazni su za energetski učinkovit i kontinuiran rad priključenih sušača i filtara. Ciklonski separatori KC serijski se isporučuju sa štedljivim i posebno pouzdanim odvodom kondenzata ECO-DRAIN 31 – naravno, tu je i tipka za testiranje te kontakt alarma.

 • Omjer separacije do 99 % u području volumnog protoka od 0,9 do 14,2 m³/min
 • Konstruirani za radne tlakove do 16 bara
 • S elektroničkim odvodom kondenzata ECO-DRAIN 31
 • U opciji sa zidnim držačem

Na upit su dostupni modeli s volumnim protokom do 88,5 m³/min, specijalne varijante proizvoda s izvedbom bez silikona i varijante za radni tlak do 45 bara.

Prednosti za vas

 • Kontinuirana učinkovitost:
  Strujanje zraka u ciklonskom separatoru KC tvrtka Kaeser je optimizirala primjenom najmodernije simulacije strujanja i uskladila sa standardom ISO 12500-4. Rezultat: rotacijski umetak s vršnom učinkovitošću separacije do 99 %, koji zadržava stabilnost u širokom rasponu radnog učinka i ima gubitak tlaka manji od 0,1 bara.
 • Robusnost i zadržavanje vrijednosti:
  Kućište od aluminija s dodatnim pasivizacijskim slojem koji je otporan na djelovanje morske vode čini naše ciklonske separatore doista trajnim uređajima. Priključci za komprimirani zrak na kućištu mogu se varijabilno odabirati i tako uvijek optimalno odgovaraju našim vijčanim kompresorima.
 • Bez održavanja:
  Ciklonski separatori Kaeser KC ne zahtijevaju održavanje. Odvod kondenzata ECO-DRAIN opremljen je servisnom jedinicom za naročito pouzdano održavanje.
Idealan dodatak: separator ulja i vode AQUAMAT
Aquamat i.CF 60 oil/water separator

Naš savjet: prije ispuštanja u kanalizaciju tretirajte kondenzat separatorima ulja i vode AQUAMAT na zakonom propisan i jeftin način.

 

Detalji o proizvodu

Primjer ugradnje u kompresorsku stanicu
Ciklonski separator – primjer instalacije
 1. Spremnik komprimiranog zraka
 2. Filtracija po izboru
 1. Rashladni sušač
 2. Ciklonski separator
Tehnički podaci

Osnovna izvedba

ModelF9KC F26KC F46KC
Volumna struja m³/min 0,9 2,6 4,6
Diferencijalni tlak novog stanja bar < 0,1 < 0,1 < 0,1
Stupanj separacije 20 – 100% vol. % 97 - 99 97 - 99 97 - 99
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Priključak komprimiranog zrakaG ½, G ¾ G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
Masa kg 4,1 4 7,8
Dimenzije
Š x D x V mm
241 x 225 x 465 241 x 225 x 515 273 x 250 x 535

ModelF83KC F142KC
Volumna struja m³/min 8,3 14,2
Diferencijalni tlak novog stanja bar < 0,1 < 0,1
Stupanj separacije 20 – 100% vol. % 97 - 99 97 - 99
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66
Priključak komprimiranog zrakaG 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
Masa kg 8,5 8,5
Dimenzije
Š x D x V mm
273 x 250 x 620 273 x 250 x 620