KAESER FILTER od 0,6 do 32,0 m³/min

Niski troškovi uz najvišu kvalitetu komprimiranog zraka

Uređaji KAESER FILTER ključne su komponente za pripremu komprimiranog zraka u svim klasama čistoće prema standardu ISO 8573-1. A to uspijevaju uz vrlo malen diferencijalni tlak. Zahvaljujući svojoj konstrukciji koja olakšava održavanje omogućavaju svestrano i jednostavno otvaranje i zatvaranje kućišta filtra, kao i brzu i čistu zamjenu elemenata.

 • Volumni protok: 0,60 do 32,0 m³/min
 • Maks. radni tlak: 16 bara
 • Maks. radna temperatura: 66 °C

Prednosti za vas

 • Čistoća u skladu sa standardima:
  KAESER FILTAR koristi moderne filtarske medije s dubokim naborima za uklanjanje čestica i aerosola. Učinkovita ugljična vlakna zadržavaju uljne pare. Iznimna učinkovitost koju pruža KAESER FILTAR utvrđena je u skladu sa standardom ISO 12500 i potvrđen u neovisnoj instituciji za ispitivanje Lloyd’s Register.
 • Mali gubici tlaka – velike uštede:
  KAESER FILTAR ima velikodušno dimenzionirano kućište i filtarske površine, inovativnu izvedbu strujanja i učinkovite filtarske medije. Postiže do 50 % gubitak tlaka u usporedbi s uobičajenim filtrima, i to gotovo konstantno tijekom vijeka trajanja filtarskog elementa. Rezultat: niži troškovi i emisije CO2, kao i rasterećenje kompresora na koji je priključen.
 • Konstrukcija koja olakšava održavanje – sigurno rukovanje:
  KAESER FILTAR ima aluminijsko kućište zaštićeno od korozije i stabilne filtarske elemente. Praktičan bajunetni zatvarač jamči automatsko pozicioniranje brtve kućišta i elementa. Time se osigurava da se kućište filtra može zabrtviti samo kad je u njega umetnut filtarski element. Vijak za filtriranje sprječava nehotično otvaranje kućišta pod tlakom, a služi i za odzračivanje kućišta.
Idealan dodatak: separator ulja i vode AQUAMAT
Aquamat i.CF 60 oil/water separator

Naš savjet: prije ispuštanja u kanalizaciju tretirajte kondenzat separatorima ulja i vode AQUAMAT na zakonom propisan i jeftin način.

 

Detalji o proizvodu

Čistoća komprimiranog zraka za svaku namjenu
Stupanj filtracije KB koalescentni filtar
Basic
KE koalescentni filtar
Extra
KD filtar za prašinu
Dust
KA filtar s aktivnim ugljenom
Adsorption
KBE Extra Combination KEA Carbon Combination
Početni diferencijalni tlak pri zasićenju < 140 mbara < 200 mbara < 30 mbara
(novi, suhi)
< 35 mbara
(novi, suhi)
< 200 mbara < 240 mbara
sadržaj aerosola na ulazu 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³
Preostali sadržaj aerosola na izlazu prema ISO 12500-1 < 0,01 mg/m³ < 0,01 mg/m³ < 0,01 mg/m³ 0,003 mg/m³
(ukupni sadržaj ulja)
Filtarski medij dubinski nabori s potpornom strukturom i poliesterskom drenažnom oblogom dubinski nabori s potpornom strukturom Visokoučinkovita karbonska vlakna
Primjena Filtracija krutih i tekućih aerosola te krutih čestica Primjena kao i KB, no za višu kvalitetu komprimiranog zraka
Alternativa: filtar sitnih čestica prema stupnju filtracije KD
Isključivo za filtraciju krutih čestica Isključivo za uklanjanje uljnih para Kombinacija KB i KE; primjena kao i KE, no za višu sigurnost kvalitete komprimiranog zraka Kombinacija KE i KA; filtracija aerosola, krutih čestica i uljnih para
Mali gubici tlaka, velike uštede
KAESER FILTER: mali gubici tlaka, velike uštede

Smanjeni troškovi životnog ciklusa

Ekonomičnost filtra komprimiranog zraka u najvećoj mjeri ovisi o gubicima tlaka. KAESER FILTAR ima velikodušno dimenzionirano kućište i filtarske površine, inovativnu izvedbu strujanja i učinkovite filtarske medije. Time se postiže gubitak tlaka manji za 50 % od uobičajenih filtara. Ta vrijednost ostaje gotovo neprimijenjena tijekom čitavog vijeka trajanja filtarskog elementa. Time se smanjuje opterećenje ispred priključenog kompresora te oslobađa značajan potencijal smanjenja troškova i emisije CO2.

Želite saznati više o tome kako Kaeser smanjuje troškove životnog ciklusa?

Konstrukcija i način rada
KAESER Filter – konstrukcija i funkcija
 1. Ulaz komprimiranog zraka
 2. Glava elementa s brtvom kućišta i elementa
 3. Filtarski element
 4. Izlaz kondenzata (ovdje s automatskim odvodom kondenzata)
 5. Izlaz komprimiranog zraka
 6. Vijak za fiksiranje
 7. Bajunetni zatvarač s graničnikom
 8. Provrt za odzračivanje
Velik kapacitet prihvata prašine
Trajno niski troškovi rada uz filtre KAESER.

KAESER FILTER u usporedbi s uobičajenim filtrima imaju od samog početka značajno niži pad tlaka. Zahvaljujući velikom kapacitetu prihvata prašine njihovih filtarskih elemenata, ti padovi tlaka dulje vremena ostaju na niskoj razini. 

Rezultat: trajno niski troškovi rada. Godišnje održavanje filtra za prašinu i koalescentnih filtara sprječava rizike uslijed starenja i osiguravaju optimalnu čistoću komprimiranog zraka.

Tehnički podaci KB

Osnovna izvedba

ModelF6KB F9KB F16KB
Volumna struja m³/min 0,6 0,9 1,6
Priključak komprimiranog zrakaG ⅜, G ½, G ¾ G ⅜, G ½, G ¾ G ¾, G 1
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Masa kg 3,6 3,6 4,2
Napon izlučivača kondenzata95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

ModelF22KB F26KB F46KB
Volumna struja m³/min 2,2 2,6 4,6
Priključak komprimiranog zrakaG ¾, G 1 G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Masa kg 4,4 4,5 8,4
Napon izlučivača kondenzata95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

ModelF83KB F110KB F142KB
Volumna struja m³/min 8,3 11 14,2
Priključak komprimiranog zrakaG 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Masa kg 9,3 10,9 11,1
Napon izlučivača kondenzata95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

ModelF184KB F250KB F320KB
Volumna struja m³/min 18,4 25 32
Priključak komprimiranog zrakaG 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Masa kg 16,8 18,5 20,5
Napon izlučivača kondenzata95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

Tehnički podaci KE

Osnovna izvedba

ModelF6KE F9KE F16KE
Volumna struja m³/min 0,6 0,9 1,6
Priključak komprimiranog zrakaG ⅜, G ½, G ¾ G ⅜, G ½, G ¾ G ¾, G 1
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Masa kg 3,6 3,7 4,2
Napon izlučivača kondenzata- - -

ModelF22KE F26KE F46KE
Volumna struja m³/min 2,2 2,6 4,6
Priključak komprimiranog zrakaG ¾, G 1 G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Masa kg 4,4 4,5 8,4
Napon izlučivača kondenzata- - -

ModelF83KE F110KE F142KE
Volumna struja m³/min 8,3 11 14,2
Priključak komprimiranog zrakaG 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Masa kg 9,3 10,9 11,1
Napon izlučivača kondenzata- - -

ModelF184KE F250KE F320KE
Volumna struja m³/min 18,4 25 32
Priključak komprimiranog zrakaG 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Masa kg 16,9 18,6 20,6
Napon izlučivača kondenzata- - -

Tehnički podaci KA

Osnovna izvedba

ModelF6KA F9KA F16KA
Volumna struja m³/min 0,6 0,9 1,6
Priključak komprimiranog zrakaG ⅜, G ½, G ¾ G ⅜, G ½, G ¾ G ¾, G 1
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Masa kg 2,3 2,3 3
Napon izlučivača kondenzata- - -

ModelF22KA F26KA F46KA
Volumna struja m³/min 2,2 2,6 4,6
Priključak komprimiranog zrakaG ¾, G 1 G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Masa kg 3,2 3,2 7,2
Napon izlučivača kondenzata- - -

ModelF83KA F110KA F142KA
Volumna struja m³/min 8,3 11 14,2
Priključak komprimiranog zrakaG 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Masa kg 8,3 9,7 10,1
Napon izlučivača kondenzata- - -

ModelF184KA F250KA F320KA
Volumna struja m³/min 18,4 25 32
Priključak komprimiranog zrakaG 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3
Radni pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Temperatura okoline °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Ulazna temperatura °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Masa kg 15,8 17,6 19,8
Napon izlučivača kondenzata- - -