Naši pojedinačni blokovi puhala: serija OMEGA


Robusni tipovi – za svaku primjenu

S našim pojedinačnim blokovima puhala imate mogućnost izbora. Serija OMEGA sa svojim rotorima s tri krila i slabom pulsacijom pruža vam različita klipna rotacijska puhala za stacionarnu i mobilnu primjenu. Oni nastaju u najsuvremenijim, klimatiziranim CNC-centrima za obradu i temeljito se ispituju pod maksimalnim opterećenjem.

 • Klipna rotacijska puhala za svestranu primjenu – stacionarna i mobilna, rad s pretlakom i podtlakom – za transport zraka ili dušika (OMEGA P i PN)
 • Puhala s glavnim komponentama od legure kroma i nikla za područje vakuumske destilacije/recikliranje procesne vode (OMEGA B)
 • Puhala s podtlakom s hlađenjem na predulazu za još veći radni učinak – koriste se za izmjenični rad s pretlakom i podtlakom na vozilima s cisternom i usisivačima (OMEGA PV)
 • Klipne rotacijske vakuumske pumpe za proizvodnju finog vakuuma (OMEGA WVC) u kombinaciji s predpumpom

Prednosti za vas

 • Nadprosječan vijek trajanja:
  Cilindrično-valjkasti ležajevi preuzimaju 100% pogonskih sila na rotorima. Vijek trajanja ležajeva ugrađenih u puhalo povećava se na 100.000 radnih sati.
 • Visok stupanj isporuke = visoka učinkovitost:
  Iznimno preciznom proizvodnjom postiže se minimalni raspor između rotora i kućišta. Tako se brzina protoka ne umanjuje uslijed gubitaka na rasporu.
Profitabilan zahvaljujući niskim troškovima životnog ciklusa
Troškovi životnog ciklusa

Naš sustavni pristup optimalnoj rentabilnosti: Maksimalna energetska učinkovitost, najviši stupanj raspoloživosti komprimiranog tlaka te svjetska servisna i savjetodavna mreža s brzim reagiranjem.

 

Detalji o proizvodu

Klipna rotacijska puhala OMEGA P
Klipno rotaciona puhala s OMEGA profilom

Područje primjene

Stacionarno ili mobilno, rad s nadtlakom ili podtlakom – naša klipna rotacijska puhala odlikuju se mogućnošću višestruke primjene. Primjerice:

 • u vodoprivredi (npr. za prozračivanje bazena za pročišćavanje)
 • proizvodnja zraka za propuhivanje (sušenje, hlađenje, razdvajanje...)
 • opskrba plamenika zrakom
 • za pneumatski transport praškastog materijala i granulata
Klipna rotacijska puhala za protok dušika: model OMEGA PN
Puhalo OMEGA P

Područje primjene
Neki rasuti materijali moraju se transportirati u zatvorenom sustavu u atmosferi dušika.
Broj propusnih mjesta u svim komponentama sustava – pa tako i u klipnom rotacijskom puhalu – mora se svesti na minimum.
Puhala tipa PN razvijena posebno za ovo područje primjene mogu se nabaviti s tri različite brtve rotacijskog čahure na pogonskom vratilu – kao brtva s kliznim prstenom (pogledajte grafiku) čak je i otporna na trošenje.

Puhalo s podtlakom s hlađenjem prije usisa: model OMEGA PV
Puhalo s podtlakom OMEGA PV – vozilo s usisivačem

Područje primjene

 • Primjena u području grubog vakuuma, razlika tlaka do 100 mbara (aps.), odn. 900 mbara
 • Usisni kapacitet pri podtlaku do 120 m³/min
Primjeri primjene
 • mobilna primjena, npr. u vozilima s usisivačima i cisternom
Puhalo s podtlakom OMEGA PV – način rada

Način rada
Ako je uključen vakuum (žuto) između rotora i kućišta, zrak okoline (plavo) prodire u blok puhala pri dodatnoj rotaciji rotora putem tzv. kanala na predulazu.
Volumni se protoci nastali iz vakuuma i okoline miješaju, a kompresijska toplina koja nastaje dijeli se na veću obuhvaćenu zračnu masu.
Tako se postižu iste temperature kompresije kao u standardnim blokovima puhala.

Puhalo za kompresiju ispušnih plinova: Model OMEGA B
Puhalo za kompresiju ispušnih plinova: model OMEGA B

Područje primjene

 • razvijen posebno za kompresiju vodene pare u području podtlaka – u kombinaciji s hlađenjem ubrizganom vodom

Oprema

 • Rotori i kućišta bloka od nehrđajućeg čeličnog lijeva, odn. lijevanog željeza s elementima kroma i nikla
 • različite, posebne, unutarnje brtve rotacijskih čahura (nehrđajuće i slabo se troše)
 • različite, posebne brtve rotacijskog čahura na pogonskom vratilu, ovisno o uvjetima u okolini
 • smjer protoka, vertikalno odozgo prema dolje (mogućnost prilagodbe različitim situacijama ugradnje)
Vakuumska pumpa s rotacionim klipom: Tip WVC
Vakuumska pumpa s okretnim klipom WVC

Područje primjene

 • za primjene u području proizvodnje finog vakuuma
 • nazivni usisni kapacitet do 6.800 m³/h
 • suha kompresija
 • za primjenu u jedinicama pumpe u kombinaciji s predpumpama za povećanje usisnog kapaciteta i podtlaka
Skraćeno vrijeme pumpanja zahvaljujući frekventnom pretvaraču.
Zahvaljujući frekventnom pretvaraču koji se može dodatno kupiti, vakuumska pumpa s rotacijskim klipom i predpumpa mogu se istovremeno uključiti pod utjecajem atmosferskog tlaka.
Način rada klipnog rotacijskog puhala OMEGA P
Puhalo OMEGA P – način rada
 1. Usisavanje
 2. Transport prema tlačnoj strani
 1. Izjednačenje tlaka
 2. Istiskivanje

Rotacijom klipova obuhvaća se zrak na usisnoj strani između rotora i kućišta. Daljnjom rotacijom vrh rotora doseže početak ekscentrične šupljine kućišta. Taj "predulazni kanal" služi za postupno izjednačavanje tlaka između obuhvaćenog usisnog zraka i zraka koji struji s tlačne strane. Nasuprot tome, kod puhala s dvije lopatice zrak s tlačne strane odjednom ulazi u protočnu komoru. Zato se u puhalima s tri lopatice u usporedbi s puhalima s dvije lopatice stvara manje pulsacija. Na kraju se zrak istiskuje prema otporima u priključenom cjevovodu.