Spremnici komprimiranog zraka


Pohranjuje zrak u vertikalnom ili horizontalnom položaju – do 50 bara

Spremnici komprimiranog zraka važna su karika u lancu komprimiranog zraka: kao mediji za pohranu ili međuspremnici potrebni tijekom razdoblja s najvećom potražnjom.

Uz spremnike komprimiranog zraka Kaeser tehnički ste uvijek na sigurnoj strani – a budući da uvijek sagledamo cjelokupan sustav kao cjelinu, važni su nam prilagođena i jednostavna ugradnja te sveobuhvatan program pribora.

 • Veličine spremnika: 90 – 10.000 litara
 • Dopušteni najviši pretlak: 11, 16, 45 ili 50 bara
 • Armature, ventili i nastavci prilagođeni za svaku primjenu
 • Potpuni kompleti za separaciju kondenzata

Prednosti za vas

 • Niski troškovi ispitivanja:
  najrobusnija izrada prema standardu AD-2000 omogućuje postavljanje intervala ispitivanja na svakih pet godina. Time štedite novac i podižete razinu ekonomičnosti.
 • Triput dulji vijek trajanja:
  zahvaljujući galvanizaciji unutarnje i vanjske strane u vrućoj kupki izvršenoj prema standardu DIN EN ISO 1461, spremnici komprimiranog zraka Kaeser imaju vijek trajanja koji je pribl. tri puta duži od uobičajenih spremnika komprimiranog zraka.
Prednost vašeg ulaganja: Upravljanje životnim ciklusom iz tvrtke Kaeser
Troškovi životnog ciklusa

Spremnici komprimiranog zraka Kaeser – pored optimalne nepropusnosti i dugovječnosti donose i brojne rafinirane detalje koji omogućuju trajnu uštedu vremena i novca: od promišljene transportne zaštite do posebno lako pristupačnih otvora za održavanje.

 

Detalji o proizvodu

Instalacija iza pripreme komprimiranog zraka
Sustav za održavanje tlaka DHS – instalacija iza pripreme komprimiranog zraka
 1. Kompresori
 2. Rashladni sušač s ECO-DRAIN-om
 3. Filtracija s funkcijom ECO-DRAIN
 4. Spremnici komprimiranog zraka s funkcijom ECO-DRAIN
 1. Sustav AQUAMAT za pripremu kondenzata
 2. Mreža komprimiranog zraka
 3. Elektronički sustav za održavanje tlaka DHS
Instalacija ispred pripreme komprimiranog zraka
Sustav za održavanje tlaka DHS – instalacija ispred pripreme komprimiranog zraka
 1. Kompresor
 2. Spremnici komprimiranog zraka s funkcijom ECO-DRAIN
 3. Rashladni sušač s ECO-DRAIN-om
 4. Filtracija s funkcijom ECO-DRAIN
 1. Sustav AQUAMAT za pripremu kondenzata
 2. Elektronički sustav za održavanje tlaka DHS
 3. Mreža komprimiranog zraka
Pribor: armature, manometar i odvod kondenzata

Cjeloviti setovi armatura

Odgovarajući kompleti armatura sa sljedećim dijelovima:

 • Kuglasta slavina
 • Sigurnosni ventil
 • Ispusna slavina
 • Brtve i sitni dijelovi

Cjeloviti setovi manometra

Ispitni priključak na zapornom ventilu mora se odabrati: 

 • sa zapornim ventilom (metrički 20 x 1,5) 
 • sa zapornim ventilom (promjer 40 x 5) 
 • sa zapornim ventilom (prirubnica 60 x 25)

Cjeloviti setovi ECO-DRAIN

 • Odvodi kondenzata s elektroničkom regulacijom za veću sigurnost
 • Mogu se isporučiti kao cjelovit setovi s dijelovima za dogradnju koji odgovaraju vašem spremniku komprimiranog zraka
Tehnički podaci

Tehničke podatke možete pronaći u ovoj brošuri: