Elektronički odvod kondenzata ECO-DRAIN


Gubici komprimiranog tlaka isključeni

Odvodi kondenzata uklanjaju kondenzat iz ciklonskih separatora, spremnika komprimiranog zraka, rashladnih sušača i filtara i odvode ga iz mreže komprimiranog zraka. Stoga su nezaobilazni u učinkovitoj pripremi komprimiranog zraka i opskrbi komprimiranim zrakom bez smetnji.

Elektronički odvodi kondenzata ECO-DRAIN iz tvrtke Kaeser naročito su štedljivi i pouzdani, zahvaljujući konceptu regulacije ovisno o količini kondenzata, mehanici ventila otpornoj na prljavštinu i alarmnom kontaktu s mogućnošću umrežavanja (od modela 31).

Odvodi kondenzata ECO-DRAIN dostupni su za volumne protoke kompresora do 1.700 m³/min. Za posebne slučajeve primjene, npr. agresivan kondenzat, radne tlakove do 63 bara ili za rad u vakuumu ili prostoru u kojem dolazi do smrzavanja, Kaeser nudi odgovarajuće opcije proizvoda.

Prednosti za vas

 • Bez gubitaka komprimiranog zraka:
  Ako kapacitivni senzor razine uređaja ECO-DRAIN dojavi da je dosegnuta maksimalna razina kondenzata, inteligentna upravljačka elektronika otvara i pravovremeno zatvara membranu ventila. Na taj se način odvodi samo kondenzat, a ne i komprimirani zrak. To štedi energiju.
 • Pouzdana odvodnja, čak i uz prisutnost prljavštine:
  Kapacitivni senzor razine dojavljuje razinu kondenzata bez ikakvih mehaničkih komponenti podložnih smetnjama u radu. Predupravljački vodovi prema ventilima uvijek su čisti od prljavštine. Pored toga, primjena membranskog ventila s predupravljanjem omogućuje postizanje naročito velikog presjeka otvora. Time se postiže pouzdana odvodnja kondenzata i u slučaju snažnog zaprljanja, čak i u slučaju prisutnosti čistog ulja.
 • Jednostavno održavanje – bez stručnog osoblja:
  Servisna jedinica modela 30, 31 i 32 sve dijelove za održavanje objedinjuje u samo jednoj komponenti. Priključuje se u pravilnom položaju na upravljačkoj jedinici jednostavnim "klikom". Time se sprječavaju pogreške u slučaju zamjene brtve. Servisna jedinica isporučuje se potpuno spremna za upotrebu, pruža značajno dulje intervale primjene i može se zamijeniti bez angažiranja stručnjaka za elektroniku.
Idealan dodatak: separator ulja i vode AQUAMAT
Aquamat i.CF 60 oil/water separator

Naš savjet: prije ispuštanja u kanalizaciju tretirajte kondenzat separatorima ulja i vode AQUAMAT na zakonom propisan i jeftin način.

 

Detalji o proizvodu

Konstrukcija
Odvod kondenzata ECO-DRAIN – konstrukcija
 1. Dovodni vod
 2. Sabirna posuda
 3. Senzor razine
 4. Magnetni ventil
 5. Membrana ventila
 6. Predupravljački vod
 7. Sjedište ventila
 8. Odvodni vod
Ugradnja u kompresorsku stanicu
Odvod kondenzata ECO-DRAIN: ugradnja u stanicu za komprimirani zrak
 1. ECO-DRAIN
 2. ECO-DRAIN
 3. ECO-DRAIN
 1. Mreža komprimiranog zraka
 2. AQUAMAT

Na svim sabirnim mjestima kondenzata u sustavu komprimiranog zraka mora postojati pouzdan odvod. To se na najbolji način ostvaruje putem elektronički reguliranog odvoda kondenzata.

Tehnički podaci

Tehničke podatke možete pronaći u ovoj brošuri: