Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda u Kitzingenu s populacijskim ekvivalentom 85.000.
Komunalno postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda Kitzingen

Smanjite potrošnju energije i povećajte količinu zraka!

Puhalo za ubacivanje kisika u aeracijski bazen

Smanjenje potrošnje električne energije za preko 20%! To je bilo moguće samo zahvaljujući osuvremenjivanju starog postrojenja za tlačenje zraka novom stanicom puhala tvrtke Kaeser Kompressoren.

Prikaz zadatka:

Nakon približno 14 godina u pogonu stiglo je vrijeme za modernizaciju središnje stanice puhala u komunalnom postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda s populacijskim ekvivalentom 85.000. Četiri stara klipna rotacijska puhala s frekventnom regulacijom generirala su komprimirani zrak koji se putem sabirnog voda s regulacijskim kliznim zaporima distribuirao u pojedinačne aeracijske zone. Preduvjeti za novi koncept generiranja komprimiranog zraka bili su smanjenje potrebne količine električne energije i bolja prilagodba kompresora za zrak u istom postrojenju snažnim sezonskim oscilacijama u količini potrebnog zraka, npr. prilikom berbe grožđa. Polovica kaskada prozračuje se povremeno. Zahtjevi su dodatno povećani traženjem da novi kompresori prije isporuke prođu ispitivanje snage prema standardu ISO 1217, prilog C odn. E, sa svim komponentama koje su potrebne za njihov rad.

Rješenje:

Intenzivna analiza potreba za zrakom i radnog tlaka tijekom vremena te dugogodišnje iskustvo u tehnologiji komprimiranog zraka doveli su do rješenja koje zadovoljava na svakoj razini potreba, uz minimalnu upotrebu stroja i primjenu štedljive frekventne regulacije: dva vijčana puhala tipa EB 380S-SFC (svako s 55 kW i regulacijom frekvencije), jedan uređaj tipa EB 380S-STC (37 kW, uputnik Y/∆) i jedno klipno rotacijsko puhalo tipa BB 89C-STC (11 kW, uputnik Y/∆).
Postignut je raspon podešavanja za generirani komprimirani zrak od 315 do 5.515 Nm³/h (pribl. 1:17). Vezni upravljački sustav SIGMA AIR MANAGER kombinira strojeve koji su najučinkovitiji za svaku razinu potreba. Upravljački sustav kontrolira i dodatne rezervne kapacitete za slučaj ispada ili održavanja pojedinih strojeva. SIGMA AIR MANAGER putem podatkovne sabirnice komunicira s procesnim kontrolnim sustavom, razmjenjuje podatke o radu i stanjima te istovremeno vrši regulaciju tlaka.

Nadređeni sustav za upravljanje Sigma Air Manager tvrtke Kaeser Kompressoren.
Rezultat:

U odnosu na usporediva razdoblja tijekom posljednjih godina troškovi za generiranje energije smanjeni su za najmanje 23 posto, što je čak i nadmašilo očekivanja.
Pored toga, na zrak u strojarnici kompresorske stanice s prozračivanjem uopće nije utjecao temperaturni rekord iz 2015. godine kada je izmjereno više od 40 °C; vijčana puhala KAESER standardno su koncipirana za temperature okoline do 45°C.
Ako se pojavi potreba za optimizacijom mehanike, upravljanja strojem, pogonske struje, pogonskih režima ili komunikacije kompresora, uvijek je dostupan sugovornik koji brzo može stići na lice mjesta i utvrditi postojeće stanje – nakon razgovora s operaterom i u kontaktu sa službom KAESER Service brzo se pronalazi savršeno rješenje.

Kompresorska stanica tvrtke Kaeser Kompressoren u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda u Kitzingenu.