Viši stupanj učinkovitosti pročistača zajednice Cochem zahvaljujući vijčanim puhalima iz tvrtke Kaeser Kompressoren
Zajednica Cochem

Dobro za okoliš

Reprodukcija filma
Zahvaljujući novom vijčanom puhalu iz tvrtke KAESER pročišćivač u mjestu Treis Karden sada radi još učinkovitije i time čuva prirodu.

Zajednica Cochem vrlo je inovativna inicijativa uređaja za pročišćivanje koja neprekidno traži mogućnosti povećanja učinkovitosti. Zahvaljujući novom vijčanom puhalu, u mjestu Treis Karden 344 litre čiste vode po minuti utječu u rijeku Mosel, čime se rasterećuje općinska blagajna.

Pročistač u mjestu Treis Karden postrojenje je sa funkcionalnim slijedom pročišćivanja (Sequencing Batch Reactor, SBR). To znači da se otpadne vode obrađuju u ciklusima. Jedan ciklus u pojedinačnom bazenu traje oko 300 minuta. Razine vode kreću se oko 5,5 metara, uz fizikalni tlak od približno 570 mbar u aktivnom radnom stanju. Količine otpadnih voda koje prolaze kroz postrojenje snažno variraju ovisno o godišnjim dobima. Tijekom ljeta količine su veće zbog velikog broja turista i vinara u regiji Mosel, dok su količine vode tijekom zime značajno manje. Pored toga, tlak varira između 480 i 570 mbara (nadtl.), ovisno o razini vode u SBR postrojenju.

Dosad su se u postrojenju za pročišćivanje u Treis Kardenu koristila klipna puhala s kojima je operater također bio vrlo zadovoljan. Pročistač sa svojom dubinom bazena ima relativno prosječnu dubinu vode za postrojenja za pročišćivanje (optimalne dubine za upuhivanje u Njemačkoj leže na maksimalno pet metara). Na toj dubini vode osiguran je optimalan unos zraka. U takvim je uvjetima novo vijčano puhalo, zahvaljujući svojoj novoj konstrukciji i tehnologiji, omogućilo značajno smanjenje potrošnje energije i smanjenje razine buke u usporedbi s prijašnjim rješenjem.

Značajno smanjenje troškova

Zajednica Cochem odlučila se za probno postavljanje vijčanog puhala tipa FBS s dobavnom količinom do 67 m³/min koje je trebalo preuzeti zadatak od klipnog puhala. Samo postrojenje ima vijčani blok s predtlakom od 650 mbara (nadtl.) koji zadovoljava potrebe sustava.

Nova vijčana pojačala tako donose brojne prednosti. U usporedbi s uobičajenim klipnim puhalima imaju, ovisno o uvjetima upotrebe, do 35 posto veću učinkovitost, a u odnosu na brojna vijčana i turbinska puhala dostupna na tržištu donose i značajne energetske prednosti. Za taj učinak štednje energije između ostalog je zaslužan prednabijeni interni tlak u vijčanom puhalu koji je već vrlo sličan tlaku sustava. Time se izbjegava tzv. nadkompresija. Ona nastaje kad vijčano puhalo, uslijed internih geometrijskih odnosa, stvara viši tlak od onog koji je potreban u postrojenju za pročišćavanje. To je smanjivalo energetske prednosti tog koncepta kompresije, do te mjere da su se u najnepovoljnijem slučaju one potpuno izgubile.

Kompresorska stanica tvrtke Kaeser Kompressoren s kompresorima serije FB 620 Plus i FB 660 S
Vijčano puhalo FBS u pročistaču Treis Karden zamijenit će dosadašnje klipno puhalo.
Kontinuirana učinkovitost

Rotori nisu premazani, kako bi se ta učinkovitost održala na visokoj razini i tijekom dugogodišnjeg rada. Koncept bloka koji je prijavljen za stjecanje patenta donosi druge prednosti koje doprinose štednji energije i značajno povećavaju specifični učinak cjelokupnog postrojenja. Između ostalog, stroj i pri nižim brojevima okretaja ostaje učinkovitiji od dosad poznatih vijčanih puhala, što omogućuje veći raspon regulacije od uobičajenog. Osim toga, vijčano puhalo isporučuje se kao kompletan uređaj. To znači da je kompresor opremljen integriranim sustavom upravljanja Sigma Control 2 i svim potrebnim električnim komponentama za upravljanje, primjerice frekventnim pretvaračem. Budući da je frekventni pretvarač unaprijed programiran i cijeli je uređaj u tvornici podvrgnut probnom radu, instalacija je značajno olakšana.

Sustav upravljanja zadužen je za temeljit nadzor postrojenja, a istovremeno omogućuje njegovu jednostavnu i cjenovno učinkovitu implementaciju u već postojeće upravljačke sustave na postrojenju za pročišćavanje. Ta se implementacija može izvršiti putem bespotencijalnih kontakata ili putem sustava Profibus DP i Ethernet. Budući da su postrojenja za pročišćivanje već opremljena najnovijim procesnim upravljačkim sustavima i imaju Profibus DP, koncept postrojenja savršeno se pretvara u pogon za pročišćavanje okrenut budućem razvoju. Time se dodatno smanjuju troškovi, zahvaljujući jednostavnoj instalaciji i puštanju u pogon.

Domišljata konstrukcija

Vijčana puhala imaju i brojne druge prednosti u smislu energetske učinkovitosti i smanjivanja troškova. Imaju interni sustav hlađenja koji čini suvišnima pumpu za ulje i hladnjak ulja, a to su komponente koje troše mnogo energije. Pored toga, opremljena su učinkovitim konceptom zabrtvljenosti koji jamči dugotrajnu nepropusnost i bez primjene pumpe za podtlak. Izbacivanje pomoćnih uređaja i uljnog podmazivanja dodatno povećava dugovječnost i pouzdanost strojeva. Optimalno hlađenje i učinkovitost osigurani su međusobno neovisnim usisavanjem zraka za hlađenje i procesnog zraka iz okoline. To uz jednaku snagu omogućuje strujanje veće mase zraka. Puhala se jednostavno instaliraju, sigurna su za neprekidan rad te su robusna i dugovječna. Zahvaljujući promišljenom rasporedu komponenti moguća je ugradnja na zid ili u nizu. Time se omogućuje jednostavno i povoljno održavanje, a istovremeno je za postavljanje potrebno manje prostora.

Iako je vijčano puhalo kompletan uređaj, u Treis Karden se moralo dopremiti i instalirati u pojedinačnim dijelovima jer je tamošnji pročistač dodatno opremljen prešom za mulj koja prostorno ograničava pristup komori za puhalo. Dok postrojenje radi, preša za mulj ne može se staviti izvan pogona. No to nije predstavljalo problem, zahvaljujući modularnoj konstrukciji vijčanog puhala. Puhalo je rastavljano na dijelove, a zatim ponovo sastavljeno u svojem prostoru i pušteno u pogon.

Budući da su i prijašnja klipna puhala već bila relativno štedljiva u potrošnji energije u svojoj klasi, a razine vode u pročistaču su varirale, u slučaju Triesa nisu ostvarene maksimalne uštede. Zbog promjenjivih razina vode (uz maksimalan protutlak od 570 milibara) trenutno je ostvarena ušteda energije od 25 posto u odnosu na klipna puhala. Tu je vrijednost izmjerio i potvrdio lokalni inženjerski ured.