Najviši zahtjevi za upravljački i procesni zrak u tvrtki Horst Scholz GmbH & Co. KG ispunjeni su zahvaljujući tvrtki Kaeser Kompressoren
Horst Scholz GmbH & Co. KG

Visoka tehnologija komprimiranog zraka za visokotehnološke proizvode

U okviru potpisanog ugovora i u duhu koncepta Industrie 4.0 KAESER isporučuje komprimirani zrak tvrtki Horst Scholz GmbH & Co. KG. Ona pritom ostvaruje značajne uštede na troškovima energije.

Horst Scholz GmbH & Co. KG proizvođač je preciznih dijelova od plastike iz Kronacha u Gornjoj Frankoniji koji je pronašao svoje mjesto među istaknutim proizvođačima dijelova pretežno za automobilsku industriju i medicinsku tehnologiju. Budući da su upravo na području medicine zahtjevi za kvalitetom proizvoda vrlo strogi, komprimirani zrak koji se koristi za upravljanje kao procesni zrak mora zadovoljavati najviše standarde.

Tvrtka Scholz odabrala je stanicu Kaeser u okviru potpisanog ugovora, što joj omogućuje da njezina opskrba komprimiranim zrakom uvijek bude na najvišoj razini i da može koristiti sve mogućnosti koje pruža koncept Industrie 4.0, ali i da bude pripravna na oscilacije do kojih često dolazi u proizvodnji dijelova za automobilsku industriju. U ovom modelu za korisnike kompresorska stanica ostaje u vlasništvu proizvođača, a korisnik koristi komprimirani zrak na isti način kao i struju iz naponske utičnice. Obračunava se samo stvarno potrošena količina komprimiranog zraka, i to po fiksnoj cijeni. Na taj način fiksni troškovi u bilanci postaju varijabilni troškovi. U tvrtki Scholz stanica je instalirana tako da zauzima malo prostora: u kontejnerskoj varijanti, na krovu tvrtke.

Kompresorska stanica Kaeser Kompressoren u tvrtki Scholz
Najmodernija tehnologija, poput primjerice sustava Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0), osigurava neprekidnu dostupnost komprimiranog zraka uz visoku razinu učinkovitosti i uštedu energije.
Precizna analiza dovodi do rješenja skrojenih po mjeri klijenta

Nakon iscrpne analize komprimiranog zraka koja je omogućila detaljan uvid u potrebe tvrtke, kompresorska stanica za tvrtku Scholz koncipirana je na najnovijem tehnološkom stupnju, uz uključivanje svih značajki koje danas treba imati takva stanica. Naravno, u prednjem su planu pouzdana i kvalitetna opskrba komprimiranim zrakom, učinkovitost i štednja energije, ali značajnu ulogu igraju i jednostavnost održavanja te mogućnost umrežavanja i upravljanja prema načelima koncepta Industrie 4.0, uz mogućnost predvidljivog održavanja. U planiranje je dodatno uključen i koncept sigurnosti. Podaci dobiveni analizom uneseni su u upravljački sustav novog postrojenja – u ovom je slučaju to bio Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) – i upotrijebljeni su kao podloga za visokoučinkovit rad cjelokupne stanice. Temelj za to su kompresori i komponente za pripremu zraka s integriranim industrijskim računalima koji sve svoje podatke mogu slati na nadređeni upravljački sustav. Taj nadređeni upravljački sustav istovremeno nadzire komponente i uvjete u okolini, odn. uvjete proizvodnje.

Pored toga, među ostalim optimizira kvalitetu komprimiranog zraka, automatski prilagođava dobavu kompresorske stanice u slučajevima oscilacija u potrošnji komprimiranog zraka, optimizira cjelokupnu energetsku učinkovitost na temelju gubitaka u regulaciji i gubitaka uklapanja te fleksibilnost komprimiranog zraka, a uz sve to čini kompresorsku stanicu spremnom za buduće usluge, kao što je predvidljivo održavanje (Predictive Maintenance). Osim toga, upravljački sustav pruža mogućnost daljinske dijagnostike. To znači da se, kad korisnik to želi, podaci mogu neprekidno slati u podatkovni centar proizvođača u kojem se nadziru. Nadređeni upravljački sustav samostalno analizira svaku situaciju i prema potrebi šalje poruke servisnom timu, izravno serviseru na licu mjesta ili u središnji podatkovni centar. Taj središnji podatkovni centar kod proizvođača ima ulogu čvorišta iz kojeg kreću sve daljnje aktivnosti, i to diljem svijeta.

Brzo i sigurno uz Sigma Network

Kako bi se osigurao brz i siguran prijenos podataka, kako interno tako i prema van, kompresorska stanica u tvrtki Scholz dodatno je opremljena i sustavom Sigma Network. Ta učinkovita mreža temeljena na tehnologiji Ethernet čini zatvoreni sustav i jamči optimalan nadzor i učinkovito upravljanje kompresorskom stanicom, a istovremeno pruža i sigurnost podataka na najvišoj razini. Zahvaljujući generiranim podacima održavanje se više ne treba provoditi u fiksnim intervalima, već prema potrebi. Infrastruktura za protok materijala regulira se u skladu s porukama o potrebnom održavanju koje šalje nadređeni sustav upravljanja.

Danas imamo pouzdano rješenje opskrbe komprimiranim zrakom.
Karl-E. Ebert, voditelj tehnologije i razvoja u tvrtki Scholz

Potrebe za materijalom mogu se automatski prosljeđivati u distribucijski centar. Tamo se podrška za materijal koordinira s vlastitom proizvodnjom proizvođača ili, ako je to potrebno, s podizvođačima, kako bi se osigurala neprekidna opskrba materijalom uz istovremeno održavanje troškova na niskoj razini i izbjegavanje nepotrebne proizvodnje. Sve to povećava sigurnost rada i njegovu učinkovitost, a istovremeno smanjuje troškove za energiju i ukupne troškova čitavog životnog ciklusa.

Rekuperacija topline smanjuje troškove za energiju

Nova kompresorska stanica pružila je tvrtki Scholz i mogućnost rekuperacije topline. Pogoni tvrtke Scholz sada se zagrijavaju pomoću otpadne topline kompresora koja nastaje pri proizvodnji komprimiranog zraka. To je već u prvoj godini primjene rezultiralo smanjivanjem potrošnje ulja za oko 50 posto.