Bazen za pročišćavanje u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda u Manchingu.
Puhalo za ubacivanje kisika u aeracijski bazen

Fleksibilno i učinkovito zadovoljavanje potreba za zrakom!

Komunalno postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda – Manching

Zamjena starih kompresora za zrak u komunalnom postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda s fokusom na postizanje ušteda energije i visokih tolerancija u slučajevima kratkotrajnih oscilacija komprimiranog zraka. 
Rješenje je generiranje komprimiranog zraka iz jednog izvora, za postizanje veće raspoloživosti.

Prikaz zadatka:

Stiglo je vrijeme za zamjenu starog kompresora za zrak u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda (populacijski ekvivalent: 41.000). 

Pri nabavi novih strojeva u fokusu je, pored ušteda energije, bilo postizanje većih tolerancija u slučajevima kratkotrajnih oscilacija komprimiranog zraka i osiguravanje širokog regulacijskog raspona koji bi omogućio najučinkovitije moguće zadovoljavanje cjelokupnih potreba za zrakom.
Komprimirani zrak generira se centralizirano i putem zajedničkog voda s regulacijskim kliznim zaporima distribuira se u pojedinačne aeracijske zone.

Rješenje:

Prvi korak za projektne inženjere iz tvrtke KAESER bio je utvrđivanje potrebnih radnih parametara. Pritom se u obzir uzima kretanje volumnog protoka i radnog tlaka tijekom vremena. Rezultati su pokazali da se najveći mogući stupanj regulacije i ušteda energije mogu postići kroz podjelu rada na više strojeva različite snage i načina rada.

Pri razlici tlaka od 560 mbara postignut je raspon regulacije od 280 do 3.150 m³/h, tj. raspon podešavanja veći od 1:11. Instalirana su dva klipna rotacijska puhala tipa DB 236C-OFC (s frekventnim pretvaračem) i dva uređaja tipa DB 236C-STC (s uputnikom Y/∆). Nadređeni sustav za upravljanje kompresorima tipa SIGMA AIR MANAGER (SAM) koordinira rad pojedinačnih strojeva u konfiguraciji, na temelju potreba i uz najveću moguću učinkovitost. Vezni upravljački sustav SAM ima softver koji je posebno prilagođen radu niskotlačnih kompresora.
Povezivanjem s procesnim kontrolnim sustavom upravljački sustav provodi kliznu regulaciju tlaka.

Zamjena starog postrojenja za komprimirani zrak kompresorskom stanicom Kaeser u pročistaču u Manchingu.
Rezultat:

Prema riječima voditelja postrojenja za otpadne vode, generiranje komprimiranog zraka na jednom izvoru koje je postignuto u okviru aktivnosti modernizacije pokazalo se vrlo korisnim. 

Na taj je način smanjen broj komunikacijskih i konstrukcijskih sučelja, ali je postignuto i smanjenje broja stručnih osoba za rukovanje i upravljanje. To povećava raspoloživost u slučaju servisa.

Nova stanica klipno rotacijskih puhala tvrtke Kaeser Kompressoren u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda u Manchingu.