Energetska učinkovitost i sigurnost zahvaljujući originalnim dijelovima KAESER

Odlučite se za sigurnost

Originalni dijelovi Kaeser svoju su sigurnost rada i dugovječnost dokazali u dugotrajnim testiranjima. Uz dijelove za održavanje i rezervne dijelove Kaeser dobivate dokazanu kvalitetu.

Uložak filtra zraka

Uložak filtra zraka

Veliki ulošci filtra zraka pouzdano štite kompresorski blok od prodiranja čestica prljavštine i prašine. Na taj način doprinose dugom vijeku trajanja kompresora.

Komplet uložaka za separaciju

Komplet uložaka za separaciju

Komplet sadrži odgovarajuće separacijske uloške i brtve za vaš kompresor. Samo originalni dijelovi Kaeser osiguravaju najmanji mogući sadržaj ostatka ulja.

Kompleti za servisiranje

Kompleti za servisiranje

Kompleti za servisiranje Kaeser sadrže potrošne dijelove koji su prema našim iskustvima najčešće potrebni. Tako su u slučaju potrebe odmah spremni za upotrebu i osiguravaju raspoloživost vašeg kompresora.

SIGMA FLUID

Rashladno sredstvo SIGMA FLUID

Rashladna sredstva SIGMA FLUID pružaju najbolju zaštitu od trošenja, dugovječna su, osiguravaju optimalno podmazivanje u svim temperaturnim rasponima i pojednostavljuju pripremu kondenzata.

Filtarski elementi

Energetska učinkovitost i sigurnost zahvaljujući originalnim dijelovima Kaeser

Filtarski elementi Kaeser za sigurno filtriranje uz minimalan gubitak tlaka: zabrtvljeno kućište filtra, zaštitni oklop od nehrđajućeg čelika, otpornost na tekućinu i kiselinu. Novi koalescentni filtri omogućuju optimalnu filtraciju i u slučaju malog protoka.

Filtri s aktivnim ugljenom

Filtar s aktivnim ugljenom

Filtarski elementi Kaeser s aktivnim ugljenom ispunjavaju sve zakonske odredbe o tretmanu otpadnih voda zahvaljujući svojoj prilagođenosti, finoći filtra i velikoj sposobnosti separacije. Pružaju dugo vrijeme trajanja uz zadržavanje jednake kvalitete filtrata.

Zamjenjivi blokovi

Zamjenjivi blokovi

Zamjenjivi kompresorski blokovi Kaeser zahvaljujući geometrijskom profilu kućišta bloka i brižnoj preciznoj prilagodbi ležajeva novih blokova ničime ne zaostaju po pitanju kvalitete, radnog učinka i vremenu rada.

Sporazum o održavanju za sigurnost i održavanje vrijednosti vaše kompresorske stanice

Tvrtka KAESER KOMPRESSOREN zastupljena je diljem svijeta putem podružnica i partnera. Zahvaljujući gustoj servisnoj mreži i promišljenom sustavu logistike, kao i visokokvalificiranom osoblju, u slučaju potrebe servisno osoblje osposobljeno u tvrtki Kaeser uvijek se nalazi u vašoj blizini i brzo ćete primiti potrebne originalne dijelove Kaeser.