Izračun kondenzata

Odabir jedinice

Kao decimalni razdjelnik koristite točku!

Okolni zrak

m³/min
°C
bar
%
g/m³
l/h
1. Kompresor

cfm
°C
bar
%
g/m³
l/h
2. Sušač

cfm
°C
°C
bar
%
g/m³
l/h
Ukupno kondenzata

l/h
h
l
l