Propis o pakiranju

Informacije o implementaciji izmijenjenog propisa i pakiranju u tvrtki KAESER KOMPRESSOREN u Njemačkoj

Od 1. 1. 2009. u Njemačkoj je na snazi izmijenjeni propis o pakiranju. Taj se propis odnosi na sva pakiranja koja se puštaju u promet.

Pojam privatni krajnji korisnik izmijenjen je na način da se od 1. 1. 2009. među privatne krajnje korisnike ubrajaju:

 • kućanstva

i usporediva mjesta upotrebe pakiranja, kao što su

 • gostionice

 • hoteli

 • kantine

 • administrativni prostori

 • vojarne

 • bolnice

 • obrazovne ustanove

 • dobrotvorne organizacije

 • slobodna zanimanja

 • uobičajena mjesta upotrebe na području kulture, poput kinodvorana, opernih kuća, muzeja

 • uobičajena mjesta primjene na području rekreacije, poput izletišta, zabavnih parkova, stadiona, odmorišta

 • poljoprivredni pogoni i obrti koji pored uobičajenih spremnika za prikupljanje papira, kartona i lagane ambalaže nemaju više od jednog spremnika zapremnine 1.100 litara po vrsti materijala.

 

Za tretman pakiranja od krajnjih korisnika od 1. 1. 2009. koristimo usluge certificirane tvrtke za zbrinjavanje otpada Interseroh. Time su sva pakiranja iz tvrtke KAESER KOMPRESSOREN stavljena u promet izravno ili putem distributera certificirana u skladu s čl. 6 propisa o pakiranju.

 

To znači da svi privatni krajnji potrošači pakiranja proizvoda Kaeser mogu odlagati u svoje spremnika za prikupljanje ambalažnog materijala.

 

Coburg, prosinac 2008.