Izračun iskoristive količine topline za vijčani kompresor

Odabir jedinice
Odabir grijanja
 dT K

Kao decimalni razdjelnik upotrijebite točku! (Ne upotrebljavaju se razdjelnici tisućica.)


kW
h
m³/h
kWh
Dani

Uštede za grijanje s pomoću loživog ulja


$/l
kWh/l
kg CO2/l
%
$/Godina
kWh/Godina
t CO2/Godina

Uštede za grijanje s pomoću zemnog plina


$/m³
kWh/m³
kg CO2/m³
%
$/Godina
kWh/Godina
t CO2/Godina

* npr. kondenzacijski bojler