Propis o F-plinovima

Utjecaj propisa o F plinovima na servis prilikom rukovanja s rashladnim sušačima

Tijekom svakodnevnih servisnih radova prilikom rada s uređajima za pripremu komprimiranog zraka dolazi do kontakta s rashladnim sušačima i njihovim rashladnim krugovima. Već dulje postoje zakoni i propisi koji propisuju način ophođenja s takvim uređajima. Pritom se većim dijelom radi o EU propisima.

U nastavku smo, polazeći od često postavljanih pitanja, pokušali to doista opsežno područje učiniti razumljivijim za svakodnevno upotrebu. Radi približavanja praktičnoj upotrebi obuhvatili smo često postavljana pitanja i odgovorili na njih.

Što se sve mora evidentirati tijekom rada s rashladnim sušačima prilikom održavanja, popravaka itd.?

Za rashladne sušače čiji rashladni sustav napunjen rashladnim sredstvom koje razgrađuje ozon od stupanja na snagu propisa o ograničavanju upotrebe CFC halona 1991. postoji obaveza vođenja odgovarajuće evidencije o količinama primijenjenih rashladnih sredstava.

Sa stupanjem na snagu propisa o F-plinovima (EZ) br. 517/2014 izričito se nalaže vođenje evidencije. Ta se evidencija mora dati na uvid nadležnim tijelima na njihovo traženje. Vođenje evidencije je obaveza operatera! Obveza čuvanja evidencije je 5 godina. Izvršitelj servisa također mora voditi evidenciju, uz jednaku obvezu čuvanja.

Što se točno mora evidentirati?

 • Količina i vrsta upotrijebljenih fluoriranih stakleničkih plinova.
 • Količina fluoriranih stakleničkih plinova koja je dodana prilikom instalacije, servisa ili održavanja, ili zbog propuštanja.
 • Podaci o tome jesu li upotrijebljeni fluorirani staklenički plinovi reciklirani ili obnovljeni.
 • Količina oporavljenih fluoriranih stakleničkih plinova.
 • Podaci o tvrtki koja je izvršila instalaciju, održavanje, servis, popravak uređaja ili njegovo stavljanje izvan upotrebe.
 • Datum i vrijeme te rezultati kontrole nepropusnosti.
 • Mjere rekuperacije i zbrinjavanja u slučaju stavljanja uređaja izvan upotrebe.
 • Ostale točke.

Putem tvrtke KAESER KOMPRESSOREN može se u službi za korisnike naručiti popratnu knjižicu stroja koja odgovara potrebama rashladnih sušača.

Zbog čega je nužna provjera nepropusnosti?
 • Iz moralnih razloga, s ciljem smanjenja zagađenja okoliša, zaštite ozonskog omotača i ublažavanja efekta staklenika
 • Iz ekonomskih razloga, s ciljem održavanja sigurnosti u radu
 • S ciljem štedljivog trošenja prirodnih resursa
 • Pridržavanje zakonskih propisa i smjernica za provjeru nepropusnosti rashladnih i klimatizacijskih uređaja
 • Prikriveni gubitak rashladnog sredstva koji se ne prepozna na vrijeme može dovesti do ozbiljnih oštećenja rashladnog kompresora uslijed nezadovoljavajuće distribucije ulja (podmazivanja stroja)!
Definicija rashladnog sušača u skladu s primjenjivim propisima.

Rashladni sušači spadaju u kategoriju "stacionarnih rashladnih uređaja".
Stacionarni = "koji tijekom rada u normalnim okolnostima nisu u pokretu“

U kojim se intervalima mora provjeravati predmetni rashladni sušač?

Prema (EZ) uredbi br. 517/2014 utvrđivanje intervala provodi se prema ekvivalentu CO2 koji ovisi o usporedivom potencijalu zatopljenja CO2. Pritom se radi o potencijalu klimatskog zatopljenja koji ima staklenički plin u usporedbi s ugljičnim dioksidom (CO2).

Intervali se utvrđuju kroz usporedbu s rashladnim sredstvima koja se uobičajeno koriste u rashladnim sušačima.

Od 5 i ispod 50 tona (ekvivalent CO2): potrebna je 1 kontrola nepropusnosti godišnje.

To odgovara rashladnim krugovima sljedećeg kapaciteta:

Rashladno sredstvo R404A. Kapacitet: 1,27 do 12,7 kg

Rashladno sredstvo R134a. Kapacitet 3,5 do 35 kg

Od 50 i ispod 500 tona (ekvivalent CO2): potrebne su 2 kontrole nepropusnosti godišnje.

To odgovara rashladnim krugovima sljedećeg kapaciteta:

Rashladno sredstvo R404A. Kapacitet 12,7 do 127,4 kg

Rashladno sredstvo R134a. Kapacitet 35 do 349,6 kg

Tko smije provoditi kontrole nepropusnosti na rashladnom sušaču?

Provođenje kontrole nepropusnosti na rashladnim krugovima je obveza operatera. On mora osigurati da provjeru nepropusnosti obavi certificirana tvrtka ili certificirano osoblje.

Napomena: Monteri pri službi za klijente tvrtke KAESER KOMPRESSOREN u okviru svoje pogonske obuke primaju odgovarajuće smjernice i po uspješno položenom ispitu dobivaju odgovarajući certifikat (koji imaju uz sebe). Broj certifikata mora se navesti prilikom provjere nepropusnosti, npr. u popratnoj knjižici stroja.