Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima

Utjecaj uredbe Europske unije o fluoriranim stakleničkim plinovima na rashladne sušače komprimiranog zraka

Nova Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima EU 517/2014 trebala bi pridonijeti smanjenju emisija fluoriranih stakleničkih plinova, a time i smanjenju globalnog zatopljenja. U Europi se ta uredba primjenjuje kao zakon. 

Uredbom se zabranjuje prodaja određenih stakleničkih plinova i rashladnih uređaja te se uspostavlja sustav kvota s ciljem značajnog smanjenja tržišne dostupnosti uobičajenih rashladnih sredstava. Pored toga, Uredba donosi dodatna pravila za postupanje s fluoriranim stakleničkim plinovima kojih se moraju pridržavati tvrtke i operateri koji se bave rashladnim tehnologijama.

U nastavku smo, polazeći od često postavljanih pitanja, pokušali to doista opsežno područje učiniti razumljivijim za svakodnevno upotrebu. Podrobne informacije možete pronaći u dokumentu o stavu.

Na koga se odnosi nova Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima?

Dokument o stavu relevantan je za čitatelje koji kupuju, prodaju, upotrebljavaju, održavaju, puštaju u pogon ili zbrinjavaju rashladne sušače u Europskoj uniji.

Na koje se rashladne sušače to odnosi?

Odnosi se na rashladne sušače koji se uvoze u EU ili se tamo proizvode, upotrebljavaju, održavaju, servisiraju ili zbrinjavaju, ako su za njihov rad potrebni fluorirani staklenički plinovi. Uređaji koji su danas uobičajeni na tržištu u pravilu kao rashladna sredstva upotrebljavaju fluorirane ugljikovodike (HFKW). To su predmetni fluorirani staklenički plinovi. 

Ovaj dokument o stavu klasificira rashladne sušače za sušenje komprimiranog zraka i inertnih plinova u smislu predmetne Uredbe kao stacionarne rashladne uređaje. U njemu se rashladni sušači tretiraju kao rashladni uređaji konstruirani za primjenu u obrtničkim i industrijskim pogonima. Preduvjeti za prodaju rashladnih uređaja i uređaja za zamrzavanje za kućanstva ili opreme za poslovnu upotrebu ne odnose se na rashladne sušače.

Što se mijenja u odnosu na stare propise o fluoriranim stakleničkim plinovima?

Dosadašnja uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima EU 842/2006 stavljena je izvan snage s početkom primjene nove Uredbe EU 517/2014 od 1. 1. 2015. Postojeći su preduvjeti u osnovi zadržani ili dodatno prošireni. U sljedećim su područjima iznova definirani sadržaji relevantni za rashladne sušače:

  • Smanjenje tržišne dostupnosti danas uobičajenih rashladnih sredstava (čl. 14 i sljed.)
  • Obvezno objavljivanje podataka za rashladne sušače i pripadajuća rashladna sredstva (čl. 12)
  • Zabrana upotrebe sredstva R-404A za održavanje sušača s količinama punjenja iznad 10,2 kg (čl. 13)
  • Zabrana prodaje rashladnih sušača sa sredstvom R-404A (čl. 11) 
  • Nove granične vrijednosti i obvezna dokumentacija za kontrole nepropusnosti (čl. 3 – 4, 6)
  • Certifikacija servisnog osoblja (čl. 10)
  • Povrat rashladnih sredstava na kraju njihovog vijeka trajanja (čl. 8).
Znači li to da se današnja uobičajena rashladna sredstva u budućnosti više neće prodavati?

Danas su na tržištu dostupna sva uobičajena rashladna sredstva za rashladne sušače. Dostupnost određenih rashladnih sredstava smanjit će se. Pojedina rashladna sredstva, primjerice R-404A, u dogledno će vrijeme potpuno nestati s tržišta. Trajanje i opseg dostupnosti pojedinih uobičajenih rashladnih sredstava uvelike ovise o njihovom doprinosu učinku staklenika. On se izračunava iz umnoška potencijala globalnog zatopljenja za određeno rashladno sredstvo (koji se naziva i „GWP“, što je kratica za „global warming potential“) i njegove razmatrane mase u metričkim tonama. Taj se umnožak naziva ekvivalent CO2.

Što je pokretač za smanjenje tržišne dostupnosti današnjih rashladnih sredstava?

Za tu je Uredbu utvrđen godišnji prosjek za fluorirane stakleničke plinove koji su pušteni u promet u Europskoj uniji u razdoblju od 2009. do 2012. Ta je količina, izražena kao ekvivalent CO2, uzeta kao osnovica (100 %) za 2015. godinu. Ta se količina mora postepeno smanjiti na 21 % do 2030. godine. Taj je proces poznat i pod nazivom „Phase-Down“.

Je li za operatera korisno pripremiti zalihu sredstva R-404A za servis postojećih uređaja?

Ne. Fluorirani staklenički plinovi za instalaciju, održavanje, servis i popravke smiju se prodavati samo tvrtkama koje su certificirane u skladu s Uredbom ili zapošljavaju certificirano osoblje. Pored toga, treba napomenuti da će se novo sredstvo R-404A od 1. 1. 2020. smjeti upotrebljavati samo za servis uređaja s količinama za punjenje do 10,2 kg. Zbog toga bi trebalo provjeriti mogućnosti prelaska na alternativno rashladno sredstvo.