Proračun spremnika komprimiranog zraka

Odabir jedinice

Kao decimalni razdjelnik koristite točku!

m³/min
min
bar
bar

* Dodatni dovod zraka s pomoću kompresora nije uzet u obzir