Puni servis – potpuni spokoj po paušalnoj cijeni

Uz ugovor s tvrtkom Kaeser o punom servisu sigurnost i dostupnost, ekonomičnost i zadržavanje vrijednosti složenih sustava za opskrbu komprimiranim zrakom dosljedno su osigurani tijekom čitavog vijeka upotrebe.

  • Tehničari službe Kaeser Service u individualno prilagođenim terminima u skladu s potrebama vašeg pogona obavljaju preglede, održavanje i servisne radove koji osiguravaju pravilnu funkciju postrojenja.

  • Komponente važne za rad i sigurnost pritom se provjeravaju i prema potrebi podešavaju ili zamjenjuju.

  • Kompletna servisna dokumentacija pruža sigurnost, između ostalog i po pitanju važećih propisa o sprječavanju nesreća.

KAESER ugovor o kompletnom servisu: pregledi, održavanje, nadzor i dokumentacija
Ugovor s tvrtkom Kaeser o punom servisu pruža potpunu sigurnost: pregledi, održavanje, nadzor i dokumentacija

Paušalna cijena prilagođena vašoj opskrbi komprimiranim zrakom

Uključene su sljedeće usluge i materijali:

  • pogonska sredstva i dijelovi za održavanje (s uključenim zbrinjavanjem na ekološki prihvatljiv način)
  • dijelovi koji se mijenjaju u turnusima (npr. servisni kompleti, klinasti remeni, ležajevi motora, fleksibilna crijeva)
  • rezervni dijelovi važni za pravilnu funkciju (npr. blok SIGMA, motor, hladnjak)
  • svi troškovi za radne sate, putovanja i noćenja.