REACH

Informacije o implementacija propisa REACH u tvrtki KAESER KOMPRESSOREN

Od 1. 7. 2007. na snazi je propis Europskog parlamenta br. 1907/2006 o registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemijskih tvari (REACH). Tog se propisa moraju pridržavati svi

  • proizvođači

  • korisnici

  • uvoznici

kemijskih tvari i pripravaka. Područje primjene je EU.

 

Od 1. 12. 2010. kemijske tvari koji se na području primjene EU

  • proizvode

  • stavljaju u promet

  • uvoze

u količinama iznad 1.000 t/a moraju se registrirati.

 

Sve su tvari na koje se odnosi taj propis, a nalaze se u proizvodima tvrtke KAESER KOMPRESSOREN, registrirane u skladu s tom obvezom.

Trenutno izdanje propisa možete pronaći na svim službenim jezicima EU na sljedećoj adresi: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Coburg, 13. prosinca 2010.

 

Te su informacije dostupne na svim jezicima EU za preuzimanje u PDF formatu u odjeljku za preuzimanja.