Rashladni sušači: Učinkovito odvođenje toplog zraka

Uz inovativni latentni spremnik topline, rashladno sredstvo R-513A koje će se primjenjivati u budućnosti i relativno malo potrebnog prostora snažni rashladni sušači serije Secotec TG sada se mogu pohvaliti i novim upravljanjem ispušnim zrakom. To ih čini ekonomičnim predvodnicima na području pripreme komprimiranog zraka.

Rashladni sušač Secotec TG iz tvrtke Kaeser
Zahvaljujući novom radijalnom ventilatoru s frekventnom regulacijom rashladni sušač Secotec TG može se izravno povezati s ispušnim kanalom.

Zahvaljujući volumnom protoku do 98 m³/min ti mali divovi, konstruirani za primjenu u velikoj industriji, čak i u najtežim uvjetima osiguravaju stabilna tlačna rosišta, uz istovremenu maksimalnu pouzdanost i minimalne troškove životnog ciklusa.

Tijekom sušenja se, kao i na klimatizacijskim uređajima, stvara otpadna toplina koju je potrebno odvoditi. Ako se sušač nalazi na nepovoljnom mjestu, na prijašnjim modelima sušača moglo je doći do nakupljanja topline, što je uzrokovalo veću potrošnju energije za odvođenje topline. Na modelu Secotec TG to više nije slučaj. Na varijanti sa zračnim hlađenjem sušači su po prvi puta opremljeni radijalnim ventilatorom s frekventnom regulacijom. Ovisno o opterećenju, radijalni ventilator s frekventnom regulacijom odvodi nastalu otpadnu toplinu putem struje zraka za hlađenje. Izravna veza s kanalom za prikupljanje na kompresoru moguća je zahvaljujući većem rezidualnom tlaku. Time se na siguran način sprječavaju toplinski kratki spojevi, koji mogu nastati u slučaju ponovnog usisivanja toplog otpadnog zraka.

Zahvaljujući optimiziranom položaju komponenti novi su sušači i manji od svojih prethodnika. To operaterima omogućuje smanjenje troškova rada i količine potrebnog prostora.

Svi sušači Secotec opremljeni su učinkovitim sustavom latentnih spremnika. Materijal spremnika u njima ima 98 % veću gustoću pohrane u usporedbi s uobičajenim spremnicima zahvaljujući faznim prijelazima od krutog do tekućeg stanja. Unatoč jednakim kapacitetima za pohranu inovativni modeli Secotec osjetno su manji. Zauzimaju do 46 % manje prostora te su oko 60 % lakši od uobičajenih sušača sa spremnikom.

Klimatski prihvatljivo rješenje

Briga o zaštiti klime obvezna je od uvođenja Uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima. U skladu s time, model Secotec TG opremljen je klimatski prihvatljivim rashladnim sredstvom R-513A. To sredstvo ima značajno manji potencijal globalnog zatopljenja od materijala koji su se dosad upotrebljavali. Sredstvo R-513A prikladno je za dugotrajnu upotrebu te nije otrovno ni zapaljivo, stoga nema dodatnih zahtjeva za operatere i servisere.

12. 04 20 , Dopušten ispis – poželjna potvrda

Preuzimanja vezana uz članak
Rashladni sušač Secotec TG iz tvrtke Kaeser

Zahvaljujući novom radijalnom ventilatoru s frekventnom regulacijom rashladni sušač Secotec TG može se izravno povezati s ispušnim kanalom.

Preuzimanje slike 1 (JPG, 1.20 MB)