Procesi upravljanja – odgovornost najvišeg rukovodstva

U procesima upravljanja utvrđuje se na koji način rukovodstvo tvrtke KAESER KOMPRESSOREN SE treba upravljati tvrtkom i kontrolirati je, planirati osoblje i osiguravati usklađenost sa zakonima.

Redovito se provode interne revizije. Na temelju rezultata internih revizija, povratnih informacija od kupaca, analiza pokazatelja poslovanja te poduzetih preventivnih i korektivnih mjera rukovodstvo ocjenjuje sustav IMS u kontekstu njegove

  • prikladnosti,
  • prilagođenosti i
  • učinkovitosti.

Rezultati evaluacije upravljanja mogu po potrebi dovesti do korektivnih mjera i predstavljaju temelj za nove ciljeve, poboljšanje procesa i proizvoda (postupak kontinuiranog poboljšanja kao instrument sustava IMS) i učinkovitiju upotrebu resursa.

Osobe za kontakt za zaposlenike njihovi su nadređeni kao i IMS ovlašteno osoblje unutar odjela/podružnica, koji se brinu za sljedeće:

  • implementacija odredbi koje su definirane u pravilima tvrtke, kao i
  • razumijevanje, pridržavanje i ostvarivanje ciljeva kvalitete, zaštite okoliša, sigurnosti pri radu i energetske politike na svim razinama tvrtke, a to se postiže osiguravanjem potrebnih okvirnih uvjeta,
  • postupanjem u skladu s uputama u okviru implementiranih procesa i
  • uvođenjem svih potrebnih poboljšanja u sustav.