Procesi upravljanja – odgovornost najvišeg rukovodstva

U procesima upravljanja utvrđuje se na koji način rukovodstvo tvrtke KAESER KOMPRESSOREN SE treba upravljati tvrtkom i kontrolirati je, planirati osoblje i osiguravati usklađenost sa zakonima. To se postiže implementacijom razvijenog sustava QUSEM, njegovim neprekidnim poboljšanjima i osiguravanjem njegove učinkovitosti kroz dostupnost resursa.

Redovito se provode interne revizije. Na temelju rezultata internih revizija, povratnih informacija od kupaca, analiza pokazatelja poslovanja te poduzetih preventivnih i korektivnih mjera rukovodstvo ocjenjuje sustav QUSEM u kontekstu njegove

  • prikladnosti,
  • prilagođenosti i
  • učinkovitosti.

Rezultati ocjena rukovodstva dovode do korektivnih mjera čiji je cilj poboljšavanje procesa i proizvoda (kontinuirani proces poboljšanja kao instrument sustava upravljanja kvalitetom) te do učinkovitije upotrebe resursa (kontinuirani proces poboljšanja kao instrument sustava za upravljanje zaštitom okoliša i gospodarenjem energijom).

Sugovornik zaposlenika njihovi su rukovoditelji, kao i osobe zadužene za provođenje sustava QUSEM u okviru odjela/podružnica, čija je zadaća

  • implementacija odredbi koje su definirane u pravilima tvrtke, kao i
  • razumijevanje, pridržavanje i ostvarivanje ciljeva kvalitete, zaštite okoliša, sigurnosti pri radu i energetske politike na svim razinama tvrtke, a to se postiže osiguravanjem potrebnih okvirnih uvjeta,
  • postupanjem u skladu s uputama u okviru implementiranih procesa i
  • uvođenjem svih potrebnih poboljšanja u sustav.

Osobe zadužene za provođenje sustava QUSEM djeluju pod nadzorom "povjerenika najvišeg rukovodstva za QUSEM" koji je neovisan po pojedinim sektorima i član je uprave.