Potporni procesi – upravljanje resursima

Potporni procesi opisuju kako se utvrđuju i pripremaju resursi potrebni za

  • što učinkovitiju organizaciju našeg internog rada, kao i za razvoj
  • proizvoda i usluga kojima će kupci biti potpuno zadovoljni.
Logistika: brza opskrba dijelovima

Upravljanje osnovnim i matičnim podacima

Upravljanje osnovnim i matičnim podacima utvrđuje postupanje tijekom prikupljanja, izrade, mijenjanja i odobravanja popisa dijelova, planova rada, osnovnih podataka o materijalima, osnovnih podataka kupaca, osnovnih podataka dobavljača, osnovnih podataka osoblja i vremenskih studija. Svi podaci koji se upotrebljavaju unose se u sustav SAP.

Upravljanje dokumentacijom i evidencijom

Poslovni proces upravljanja dokumentacijom i evidencijom određuje način izrade/mijenjanja internih dokumenata, kao i način sastavljanja vanjskih dokumenata i upravljanja njima (dokumenti dobavljača, potvrde itd).

Evidencije zakonskih propisa s područja očuvanja okoliša, sigurnosti pri radu, izvoza i uvoza te energetske politika provjeravaju se u redovitim razmacima, unose se izmjene i analizira se njihovo pridržavanje. Eventualno se definiraju korektivne mjere čija se primjena nadzire i osigurava. Pristup evidenciji pravnih zahtjeva osigurava se strukturom dokumentacije koja se rabi za obuku svih zaposlenika.

Upravljanje osobljem

Upravljanje osobljem obuhvaća sljedeće najvažnije procese:

  • Planiranje osoblja
  • Razvoj osoblja
  • Podrška za osoblje
  • Zapošljavanje novog osoblja

Osiguravanje infrastrukture

U osiguravanje infrastrukture ubrajaju se glavni procesi održavanja i popravaka u zgradama, strojnom parku i drugoj opremi, kao i procesi pripreme sredstava za provjeru i njihovog nadzora.

Strateška nabava

Poslovni proces strateške nabave sastoji se od pribavljanja sirovina i dijelova te odabira i ocjenjivanja dobavljača. Kupljeni dijelovi smiju se upotrebljavati samo ako ispunjavaju utvrđene standarde kvalitete u smislu tipa, materijala, izvedbe, razreda itd. U svakom trenutku mora biti zajamčena kvaliteta svih dijelova, poludovršenih i gotovih proizvoda koji se kreću tvrtkom.

Marketing

U poslovni proces marketinga ubrajaju se glavni procesi praćenja tržišta, definiranja proizvodnog programa, cijena i kanala distribucije, prezentacije na tržištu, izrade i objavljivanja prodajnih materijala te održavanja kontakata s kupcima.