Upute za postupanje

U nastavku je objašnjena struktura naše dokumentacije, pri čemu se procesi razvoja odnose samo na lokacije Coburg (D) i Gera (D).

Upute za postupanje podijeljene su u četiri kategorije procesa:

  1. Procesi upravljanja – odgovornost najvišeg rukovodstva
  2. Potporni procesi – upravljanje resursima
  3. Temeljni procesi – realizacija proizvoda
  4. Mjerenje, analiza i poboljšanje

Svaka se kategorija procesa grana na poslovne procese, poslovni procesi dijele se na glavne procese, a glavni procesi na djelomične procese.