Temeljni procesi – realizacija proizvoda

Svojim temeljnim procesima smatramo sve "End-to-End" procese koji oslikavaju našu temeljnu kompetenciju. U to se ubrajaju poslovni procesi razvoja proizvoda, ispunjenja različitih zahtjeva kupaca te svi procesi u okviru usluga za kupce.

Temeljni procesi – realizacija proizvoda

Razvoj proizvoda

U procesu razvoja proizvoda određujemo postupke tijekom razvoja novih proizvoda i konstrukcijskih izmjena, tj. utvrđujemo način planiranja i provođenja razvoja proizvoda, utvrđivanja i strukturiranja zahtjeva za proizvod, prikazivanja i analize rezultata te njihove usporedbe s podacima iz faze razvoja te u konačnici provjere je li proizvod primjeren za planiranu primjenu ili namjensku upotrebu.

Distribucija, logistika i rukovanje proizvodima

U poslovnim procesima distribucije, logistike i rukovanja proizvodima opisujemo na koji način ispunjavamo različite potrebe kupaca.

Potrebe kupaca ispunjavamo primjenom sljedećih koraka:

 • Utvrđivanje zahtjeva kupaca 
 • Slanje ponuda 
 • Provjera i obrada primljenih naloga
 • Praćenje pridržavanja termina
 • Konstruktivna prilagodba proizvoda posebnim željama svakog kupca
 • Planiranje i priprema materijala
 • Planiranje proizvodnje komponenti i gotovih proizvoda i upravljanje tom proizvodnjom 
 • Preinaka proizvoda
 • Upravljanje isporučenim proizvodima
 • Planiranje dostave
 • Komisioniranje, pakiranje i slanje proizvoda spremnih za dostavu

Korisnički servis

U poslovnim procesima korisničkog servisa opisujemo na koji način funkcionira naša služba za kupce, tj. kako s ciljem otklanjanja smetnji trebaju postupati servisni tehničari, a kako treba funkcionirati održavanje, obrada reklamacija, upravljanje servisnim ugovorima, zbrinjavanje i postupanje s rezervnim dijelovima putem našeg kataloga rezervnih dijelova i trgovine rezervnim dijelovima.