Integrirani sustav upravljanja (IMS)

Kvaliteta kod nas oduvijek ima vrlo važnu ulogu. Naposljetku, i uspjeh naše tvrtke se temelji na kvaliteti naših proizvoda i usluga.

Naš početni sustav upravljanja kvalitetom postupno se proširio i obuhvatio je područja zaštite okoliša, zaštite na radu i upravljanja energijom i prebačen je u integrirani sustav upravljanja (IMS). U tijeku je implementacija i ostalih sustava upravljanja. 

Odjel unutar tvrtke koji je odgovoran za implementaciju i održavanje integriranog sustava upravljanja naziva se Management Systems (skraćeno M.Sys). 

Sustav IMS svoju primjenu nalazi na svim lokacijama tvrtke KAESER KOMPRESSOREN u svijetu.

U našem sustavu IMS dokumentiramo kako ispunjavamo uvjete sljedećih standarda:

 • ISO 9001:2015 za seriju Mobilair uključuje i Europski zakon o cestovnom prometu)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 
 • ISO 45001:2018

U radu koristimo slijedeće instrumente:

 • Zapošljavamo zaposlenike u našim pojedinačnim odjelima koji imaju potrebno obrazovanje i kvalifikacije, te provodimo kontinuirane treninge i edukacije.
 • Osiguravamo potrebne resurse.
 • Pisane upute su dostupne za sva pitanja u vezi standarada, a mi smo u stanju pokazati u svakom trenutku da naši zaposlenici rade u skladu s tim uputama i normama.
 • Ključni pokazatelji uspješnosti u različitim područjima su uspoređeni i ocijenjeni prema ciljevima i pokazateljima iz prethodnih razdoblja.
 • Redoviti auditi.
 • Zalažemo se za daljnja poboljšanja s pomoću KVP mjera (KVP = proces kontinuiranog poboljšavanja;Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess).

Naša dokumentacija za IMS sastoji se od sljedećih dokumenata:

 • Priručnik, koji pruža pregled strukture dokumentacije i služi za informiranje kupaca i zaposlenika
 • Upute za postupanje, koje opisuju naše procese
 • Upute za rad, u kojima su iscrpno opisane aktivnosti
 • Obrasc, koji sačinjavaju sastavni dio dokumentacije

Upute za postupanje sadrže upute za rad i obrasce. Upute za rad i obrasci sortirani su prema područjima rada i numerirani.

Svoja temeljna načela prenosimo zaposlenicima i klijentima u Pravilima tvrtke. Ona se redovito analiziraju i prema potrebama usklađuju s izmijenjenim okvirnim uvjetima.

Lokacije

Sustav IMS tvrtke KAESER KOMPRESSOREN SE pronalazi svoju primjenu:

 • U Coburgu,
 • Na našim lokacijama u Njemačkoj
 • Na svim povezanim operativnim tvrtkama KAESER KOMPRESSOREN,
 • U svim međunarodnim KAESER KOMPRESSOREN podružnicama koje u radu koriste SAP.
U Hrvatskoj se IMS upotrebljava u:

KAESER KOMPRESSOREN d.o.o.
Rimski put 11 d
10360 Sesvete

Pravila tvrtke vrijede za sve KAESER lokacije i podružnice kao i za proizvode i usluge KAESER.

Preuzimanja