Mjerenja potrošnje komprimiranog zraka ističu potencijal ušteda

Rastuće cijene energije i vidljiva opasnost od brze promjene klime znatan su pritisak na industrijski poslovni sektor. Trenutno jedino učinkovito rješenje tih problema stoga je povećanje energetske učinkovitosti sustava. Tu suvremena tehnologija komprimiranog zraka može donijeti značajan doprinos. Primjerice detaljno mjerenje potrošnje komprimiranog zraka financijski je visoko učinkovit način naglašavanja područja za potencijalne uštede u postojećim sustavima komprimiranog zraka.

Analiza iskoristivosti komprimiranog zraka
Mjerenje potrošnje komprimiranog zraka korištenjem suvremenih snimača podataka (slika) jednostavna su za izvođenje i pružaju vrijedne informacije u svezi s učinkovitošću sustava komprimiranog zraka i potencijalom optimizacije.

Studijama1 se utvrdilo da bi sustavi komprimiranog zraka u Europi prosječno potrošili 33 posto - a u nekim slučajevima i 71 posto - manje energije ako se poduzmu odgovarajuće mjere optimizacije. Potrošnja energije čini veći dio troškova rada sustava komprimiranog zraka.

Preduvjet za učinkovitu optimizaciju sustava leži u provođenju opširne analize sustava komprimiranog zraka. Suvremeni računalno potpomognuti procesi poput Kaeserove ADA (Air Demand Analysis) tehnologije relativno se mogu lako primijeniti i postižu impresivne rezultate. Korištenje snimača podataka omogućuje nadziranje performansi sustava komprimiranog zraka bez utjecaja na mrežu za distribuciju zraka, a vrijednosti potrošnje zraka mogu se utvrditi putem mjerenja protoka. Ti podaci se zatim koriste za utvrđivanje učinkovitosti pojedinih kompresora i otkrivanje 'slabih točaka' unutar cjelokupnog sustava. Svi potrebni podaci se prikupljaju korištenjem snimača podataka i zatim se šalju računalu, nakon čega se kreira profil potrošnje zraka specifičan za sustav. Profil utvrđuje fluktuacije potreba, performanse u slobodnom hodu, rad / mirovanje kompresora, a prikazuje i dodjelu snage svakog pojedinog kompresora s obzirom na potrebu za komprimiranim zrakom. Podaci iz analize potrebe za zrakom zatim se evaluiraju pomoću specijalnog računalnog programa ('Kaeser Energy Saving System' ili kratko 'KESS') kako bi se odredilo najbolje općenito sistemsko rješenje. Uz to KESS može simulirati različite alternativne sustave pa ih uspoređuje s postojećim instalacijama komprimiranog zraka. Ta usporedba zajedno s kalkulacijom perioda amortizacije potom otkriva opseg mjera modernizacije koje treba poduzeti, npr. novu konfiguraciju, zamjenu nekih /svih kompresora i / ili komponenti za obradu komprimiranog zraka.

Korištenje naprednog sustava za upravljanje komprimiranim zrakom poput 'Sigma Air Managera' (SAM) također se preporučuje kako bi se osigurala dugotrajna učinkovitost sustava komprimiranog zraka i ispuštanja stakleničkih plinova svela na apsolutni minimum. Kombinirajući raznolikost suvremenog industrijskog računala s dobro dokazanom internetskom tehnologijom, "Sigma Air Manager" (SAM) je jedinstveni glavni upravljački sklop i web poslužitelj koji pruža preciznu koordinaciju kompresora i pridruženih sistemskih komponentni unutar instalacije komprimiranog zraka. Raspoloživ kao dodatna opcija za SAM, "Sigma Air Control plus" je dugotrajni alat za analizu koji se može koristiti bez potrebe za dodatnim specijalnim softverom putem bilo kojeg stolnog računala opremljenog standardnim preglednikom i pristupom internetu. Status opterećenja i rasterećenja, tlak sustava, potrošnja snage i radni ciklusi kompresora mogu se prikazati i evaluirati s različitih aspekata za proteklo razdoblje do jedne godine. To korisniku omogućava stalan nadzor troškova komprimiranog zraka kako bi pobliže pratio rad pneumatskog sustava u bilo koje vrijeme.


1: Vidi Seitz, Anja: Ergebnisanalyse der von KAESER KOMPRESSOREN durchgeführten Air-Audits für die Kampagne Druckluft-effizient. diplomska radnja strukovna visoka škola Coburg, strukovno područje strojarstvo (2004)

14. 07 08 , Dopušten ispis – poželjna potvrda

Preuzimanja vezana uz članak
Analiza iskoristivosti komprimiranog zraka

Mjerenje potrošnje komprimiranog zraka korištenjem suvremenih snimača podataka (slika) jednostavna su za izvođenje i pružaju vrijedne informacije u svezi s učinkovitošću sustava komprimiranog zraka i potencijalom optimizacije.

Preuzimanje slike 1 (JPG, 1.61 MB)