Teleservis poboljšava dostupnost i ekonomičnost kompresora

Većina sadašnjih industrijskih naprava za komprimirani zrak zahtjeva neprekidnu dostupnost, čime se povećava važnost teleservisa. Pod nazivom "Sigma Tele Care" tvrtka Kaeser nudi ugovornu uslugu koja kombinira dijagnozu na daljinu s pravovremenim preventivnim održavanjem.

Teleservis
"Sigma Tele Care" je usluga teleservisa koja kombinira tehnologije suvremenog kompresorskog inženjeringa i prijenosa podataka kako bi se povećala djelotvornost pri radu i smanjili troškovi rada sustava za komprimirani zrak.

Tijekom radnog vijeka sustava za komprimirani zrak troškovi nabave - ovisno o iskoristivosti - predstavljaju samo 20-30% sveukupnih troškova, pri čemu je glavni dio sastavljen od troškova energije, održavanja i servisiranja. Ovo je jedan od glavnih čimbenika koji tvrtku Kaeser stimuliraju u razvoju mogućnosti teleservisa za svoje kompresore. Svaki kompresor je opremljen računalnim upravljačkim uređajem "Sigma Control" i može se spojiti na glavni upravljački uređaj kao i na globalnu mrežu za razmjenu podataka. Time se stručnjacima omogućuje budno obraćanje pozornosti na radni profil sustava za dovod zraka i osposobljavanje lokalnih servisera za obavljanje prilagodba i usuglašavanja parametara sustava sa zahtjevima u uvjetima rada kako bi ih se zadržalo u najekonomičnijim i energetsko najdjelotvornijim okvirima. Neprekidno praćenje omogućuje planiranje i početak održavanja, čime se najekonomičnije iskorištavaju ljudska snaga i materijali, potrošni dijelovi i smanjenje sveukupnih troškova.

Prijenos svih relevantnih radnih podataka omogućuje proizvođaču i kvalificiranom servisnom osoblju stalan nadzor nad zračnim sustavom čak i na najudaljenijim kontinentima. Uporabom dijagnoze na daljinu lokalni servisni tehničar može pronaći kvar i odrediti koji su dijelovi potrebni za njegov popravak.- To ne smanjuje samo vrijeme stajanja stroja nego i usklađuje servisne dijelov i aktivnosti s trenutnim potrebama.

Kombinacija "inteligentnih" proizvoda, mreže globalne razmjene podataka, kompetentnih poslovnih partnera i poduzetničke filozofije usmjerene prema troškovima neminovno dovodi do "Sigma Tele Care". Ova mogućnost je sada ugrađena u sve navedene cijene tvrtke Kaeser bez obzira radi li se o pojedinačnim strojevima ili kompletnim sustavima komprimiranog zraka.

"Sigma CC" (Control Center) nudi serviserima i proizvođačevu teleservisnom centru mogućnost ispitivanja memorije događaja kod svakog stroja ili u glavnom upravljačkom sustavu koji se osniva na "Sigma Control". Na takav način dobivene informacije mogu se upotrebljavati za praćenje uzoraka bilo koje kritične situacije s kojima se može često uhvatiti u koštac bez potrebe za skupim i dugotrajnim osobnim posjetama.

Mogu se pratiti varijacije tlaka i promjena stvarne potražnje povezati s određenim dijelom dana. Može se očitati radna temperatura i temperaturne krivulje svih strojeva kao i tlačni diferencijal unutar pojedinačnih kompresora te presostalo vrijeme za potrošne dijelove. Ostale dostupne informacije se tiču iskoristivosti zračnog sustava, ukupnog vremena rada, vremena pod opterećenjem i praznim hodom, omjer opterećenja i radni status kompresora.

18. 03 02 , Dopušten ispis – poželjna potvrda

Preuzimanja vezana uz članak
Teleservis

"Sigma Tele Care" je usluga teleservisa koja kombinira tehnologije suvremenog kompresorskog inženjeringa i prijenosa podataka kako bi se povećala djelotvornost pri radu i smanjili troškovi rada sustava za komprimirani zrak.

Preuzimanje slike 1 (JPG, 223 KB)